Regeringen blæser på den danske model

'Monica mener' er formand for Frie Skolers Lærerforening Monica Lendal Jørgensens faste blogindlæg.

D 13. januar 2023

af Monica Lendal Jørgensen, Formand for Frie Skolers Lærerforening

Det er simpelthen uhørt, at den nye flertalsregering blæser højt og flot på den danske model og vil gennemtrumfe en lov, der både forøger den årlige arbejdstid og beslutter, hvad der skal betales for det.

Når beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) bliver spurgt, om forslaget ikke er i strid med den danske model, svarer hun uden at blinke, at det er nødvendigt, da vi står i en krisesituation, og at alle må bidrage.

Man kan sagtens diskutere, om arbejdstiden skal sættes op med en dag om året. Men det skal ske ved forhandlingsbordet, når parterne på arbejdsmarkedet mødes. Og vi står jo over for overenskomstforhandlinger både på det private område i 2023 og på det offentlige i 2024, så der havde været rig lejlighed til at drøfte krisen og løsningen ved de rigtige borde.

Nu kaster regeringen lovforslaget ind som en bombe under de forhandlinger, som er begyndt for kort tid siden, og som i forvejen ser ud til at blive yderst vanskelige på grund af krisen.

Som lærer bringer det minder frem om det helt urimelige regeringsindgreb, som afsluttede lockouten i 2013, hvor den daværende socialdemokratiske regering præsenterede en lov, som i helt uhørt grad opfyldte arbejdsgivernes ønsker og ikke tog hensyn til arbejdstagersiden.

Lærerne blev kørt over af lovgiverne i 2013, og enkelte politikere har siden sagt undskyld. Denne gang er det samtlige lønmodtagere, der rammes, hvis afskaffelsen af Store Bededag bliver vedtaget, uden at parterne inddrages.

Flertalsregeringen har magten til det – men det kommer til at gå hårdt ud over tilliden og den danske model, hvis den vælger at bruge den magt. Jeg håber, at fornuften vinder i sidste øjeblik, og at regeringen overlader drøftelserne om arbejdstid og løn til parterne.

deltag i debatten