Pyhhh … endnu en spørgeskemaundersøgelse

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 18. januar 2019

Debat
Uffes uforbeholdne

Kender du det med at åbne mailboksen, og så ligger der endnu et spørgeskema fra et eller andet firma eller en forening, som de godt lige vil have, at du bruger 5 minutter af dit liv på? Det første jeg ofte tænker, er netop: ”Pyhhh – det magter jeg bare ikke lige nu”.

I øjeblikket er det så os selv – altså Frie Skolers Lærerforening – som har sendt en invitation til vores medlemsundersøgelse til dig, og risikoen er, at du tænker ligesom jeg: pyhhh.

Det er helt ok, at du tænker det. Men netop denne gang er det vigtigt, at du alligevel svarer.

For dig og mig som medlemmer af Frie Skolers Lærerforening er det nemlig rigtig vigtigt, at vi besvarer undersøgelsen. Hvorfor? Fordi resultaterne har endog meget stor betydning for hovedbestyrelsens arbejde, og for, hvad det er for en forening, vi i fællesskab opbygger. Lad mig lige give et par eksempler på, hvad de to første medlemsundersøgelser har betydet for foreningen.

Den første undersøgelse fra 2015 viste – ikke så overraskende – at de medlemmer, som havde været i kontakt med foreningen, havde et meget klarere billede af, hvad foreningen kan, og de mente samtidig også, at vi har en professionel og god forening. Ikke mindst sekretariatet fik fortjent ros. Samtidig viste undersøgelsen, at det særlig er på det politiske område og på synlighed og image, at mange forventer mere af foreningen.

Så hovedbestyrelsen tog fat. Vi ændrede fokus i vores kommunikation. Vi satte det enkelte medlem i fokus for kommunikationen i stedet for udelukkende at kommunikere med tillidsrepræsentanterne. Vi lagde en kommunikationsstrategi, som skulle få os til at være mere aktive i den offentlige debat og på den måde øge foreningens synlighed. Vi holdt fokus på, at sekretariatet fortsat skulle være helt i top. Kredsene fik til opgave at besøge skolerne og sørge for, at der så vidt muligt er tillidsrepræsentanter for lærerne på alle skoler. I det hele taget har vi gjort os store anstrengelser for at få foreningen til at blive mere sådan som du og jeg ønsker, at den skal være – nemlig vores alle sammens faglige forening for lærerne og børnehaveklasselederne på de frie skoler.

Da den anden udgave af medlemsundersøgelsen blev afsluttet i 2017, var vi spændte på at se, hvordan vi nu blev vurderet. Og der var heldigvis fremgang på stort set alle parametre – vi havde i hovedbestyrelsen reageret rigtigt og lavet nogle fornuftige tiltag, og medlemsundersøgelsen afspejlede det.

Siden har vi fortsat udviklingen, og derfor er det helt afgørende for os, at vi får alles meninger med i den medlemsundersøgelse, som lige nu ligger i den mailboks, og som vi altså beder dig om at bruge ca. 10 minutter af dit liv på. De 10 minutter kan vise sig at være rigtig godt investeret. For det kan være de ti minutter, som afgør, hvad det er, der skal sættes fokus på i foreningen i de kommende par år.

Så gør ligesom jeg selv lige har gjort det: Udfyld medlemsundersøgelsen, og hjælp dig med at hjælpe dig selv og dine kolleger.

PS: Du fik den første mail om undersøgelsen den 8. januar og den anden i går – den 17. januar. Begge mails er afsendt fra MSI Research, som står for at gennemføre medlemsundersøgelsen.

deltag i debatten