Pas på din gode gamle kollega og tag godt imod den nye

Et blogindlæg af næstformanden for Frie Skolers Lærerforening Monica Lendal Jørgensen.

D 12. august 2021

af Monica Lendal Jørgensen, Formand for Frie Skolers Lærerforening
Debat
Corona
Monicas mening

I disse dage vrimler elever og lærere ind på frie grundskoler og efterskoler efter en sommerferie, der for mange har sat punktum for et tumultarisk skoleår i coronaens skygge.

Der er brug for mange gode initiativer for at få en mere normal skolehverdag til at fungere igen, og lige så glade, vi er for at være tilbage på skolerne, lige så svært kan det være at genoprette de relationer, som vi har fået begrænset det sidste år.

Der er ingen tvivl om, at de allerfleste skoler har fokus på netop denne usædvanlige udfordring, når det gælder elevernes trivsel, men vi skal også huske, at det kan komme til udtryk på lærerværelset, hvor de fleste nok er vaccineret, men hvor der fortsat vil være stor forskel på bekymringsniveauet hos den enkelte lærer.

Selv om alle håber på og ser frem til et skoleår uden coronanedlukninger, så er vi nødt til at acceptere, at det ikke er alle, der er lige trygge ved situationen. Vi må vise hensyn til hinanden på lærerværelset, og hvis man er utryg, har man overhovedet ikke brug for at få at vide, at man skal tage sig sammen.

Omvendt skal det også være muligt at vende tilbage til en hverdag, hvor coronaen ikke bliver eneste samtaleemne på skolen. Det kan være nødvendigt at tage individuelle hensyn, og det må både ledelsen og kollegaerne være med til at understøtte.

Samtidig træder rigtig mange nye lærere ind på skolerne i deres første lærerjob, og det er helt nødvendigt, at alle har et særligt blik for, hvordan de kommer godt i gang med deres lærerliv. På mange skoler findes forskellige lærerstartordninger, hvor kolleger og ledelse afsætter tid til at hjælpe den nye lærer i gang. Andre steder regner man med, at det ligger i skolens kultur, at man hjælper hinanden, når der er behov, og det meldes ud til den nye lærer, at man bare skal spørge, hvis man er i tvivl om noget. 

Der er ingen tvivl om, at det er helt afgørende for den nye lærer, at skolen har taget tydeligt stilling til, hvordan modtagelsen skal være, og med den nye arbejdstidsaftale er det også bestemt, at skolerne skal forholde sig til, hvordan man i fordelingen af opgaver og tid kan tage hensyn til de lærere, som starter i deres første job.

Og så skal vi huske, at en ny lærer er ny i hele det første skoleår – mindst. Der skal også være tid og hjælp at hente efter de første uger og måneder, og selv om alle lærere forholdsvist hurtigt vender tilbage til en travl hverdag, så må vi huske at spørge vores nye kollega, hvordan det går – også efter efterårsferien.

Velkommen tilbage til et nyt skoleår – og pas på hinanden - både i klasselokalerne og på lærerværelset!

Bliv en bedre mentor for dine nye kolleger

Sammen med VIA University College har Frie Skolers Lærerforening udviklet en mentoruddannelse, som løber over fire dage i efteråret og vinteren 2021.

deltag i debatten