Overenskomsten kræver en endnu større indsats

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 12. juni 2018

OK18
Debat
Uffes uforbeholdne
OK18 resultat

OK18 er veloverstået, og så lægger vi os vel til rette i hængekøjen? Ja, sådan kunne man fristes til at tænke, når man ser på forhandlingsresultatet på arbejdstiden. Der skal nedsættes en kommission, som skal bruge de næste halvandet år på at finde nye veje mellem arbejdsgivere og lærere på det kommunale område. Først i 2021 skal de resultater, som man forhåbentlig finder i den kommunale kommission, overføres til det frie skoleområde – så ud fra den betragtning, skal vi vel ikke arbejde videre med arbejdstid i de kommende år.

Jo, det skal vi. For der er også blevet lavet et par sproglige tilføjelser i OK18 resultatet, som kan få stor betydning for os på de frie skoler.

For eksempel ved vi, at mange skoler ikke planlægger inden for rammerne af lov 409. Der er masser af skoler, som har lederudmeldte timerammer, men som alligevel ikke tæller lærernes arbejdstid. Det er ikke i orden, men det skal vi snarest have bragt i orden.

Det kan ske på flere måder, men som noget nyt i OK18 er parterne nu enige om, at der kan indgås lokale aftaler. Det vil sige, at tillidsrepræsentanten og skoleledelsen kan aftale regler for, hvordan fx lederudmeldte timerammer håndteres i en opgørelsesmæssig sammenhæng – og det er en god ide.

En anden nyskabelse i OK18 er, at der nu - inden sommerferien sætter ind – skal være en drøftelse mellem tillidsrepræsentanten og skoleledelse af, hvordan skolens ledelse vil planlægge skoleåret – herunder, hvordan dialogen om opgaveoversigten skal foregå. Det er vigtigt, at vores tillidsvalgte får taget den snak – selvom den sidste del nok er ved at være lidt for sent. Drøftelsen kan blive afsættet til at få lærernes stemme hørt, og på de skoler, hvor det er nødvendigt, måske bane vejen for en lokalaftale.

Sidst men ikke mindst står der også i OK18-resultatet, at hvis man på en skole har uenigheder om arbejdstiden, så kan den ene part indbringe disse uenigheder til behandling af Lærernes Centralorganisation og Moderniseringsstyrelsen. Det skal vi benytte os af.

En del lærere gør opmærksom på, at de har store problemer med arbejdstiden, men når vi så forsøger at forfølge det, så vil de helst ikke køre sagen. Det skal vi blive bedre til – altså at køre sagerne.

Et godt eksempel er arbejdstidsopgørelserne, som du og dine kolleger skal have inden for de næste par måneder. Vi ved, at næsten hver tredje ikke får en opgørelse. Herudover ved vi også, at 40 procent af dem, der får en, mener, at den ikke er fyldestgørende. Det er helt uholdbart, og det skal vi have gjort noget ved. Men vi kan kun gøre det, hvis vi får sagerne bragt til torvs. Nu har overenskomstparterne aftalt, at vi faktisk kan bringe disse sager videre i systemet, så det skal vi lykkes meget bedre med.

Så svaret på det indledende spørgsmål lyder: Nej, vi tager slet ikke plads i hængekøjen. Vi skal have lov 409 til at fungere på alle skoler, og vi skal have demonstreret svaghederne i systemet – ligesom vi har været gode til at vise svaghederne i det decentrale lønsystem. Det bliver en stor opgave, som vi tager fat på henover sommeren, og som du vil høre meget mere til allerede i august/september måned.

deltag i debatten