Otte vælgermøder skal skabe politisk opmærksomhed på grundskolen

Frie Skolers Lærerforening arrangerer vælgermøder, som fokuserer på skolepolitikken. Der arrangeres et møde i hver af foreningens otte kredse

D 8. maj 2019

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
FV19

”Det er utrolig vigtigt, at vi får politikerne til at forholde sig til grundskolen. Hvis ikke vi som lærere rejser spørgsmålet, risikerer vi, at skolen bliver glemt”, siger Uffe Rostrup – formanden for Frie Skolers Lærerforening. 

Det er, fortsætter han, samtidig forklaringen på, at Frie Skolers Lærerforening arrangerer skolepolitiske vælgermøder i foreningens otte kredse. Et initiativ, som er rigtig vigtigt, mener Uffe Rostrup:

”I denne valgkamp er det ekstra vigtigt, at vi får politikerne til at lytte til os fra grundskolen. For valgkampen er vigtig, både for grundskolen som helhed og for de frie skoler i særdeleshed”.

Uffe Rostrup peger på, at folkeskolen lider under de kommunale besparelser og eftervirkningen af den underfinansierede folkeskolereform. Samtidig lukker kommunerne stadig flere skoler, hvilket får flere til at vælge og oprette frie skoler.

Og selv om de frie grundskoler kan glæde sig over, at koblingsprocenten er blevet sat op, har den frie skolesektor også sit at slås for.

Flere politikere taler om at sænke tilskuddet til de frie skoler og om at reducere antallet af elever på de frie skoler. Samtidig indsnævres de frie skolers muligheder for at være et reelt pædagogisk og værdimæssigt alternativ til folkeskolen af stadig mere detaljeret indholdsstyring.

Arbejdet med 10.-klasse kan også få rigtig stor betydning ikke mindst for efterskolerne. Og det er den slags emner, som får hovedbestyrelsen til at arrangere møde og debatter i valgkampen:

”Vi ønsker at være i dialog med partierne og kandidaterne og på den måde forsøge at påvirke den politik, som bliver rullet ud efter folketingsvalget”, siger Uffe Rostrup.

Han opfordrer medlemmerne til at deltage i og bakke op om møderne.

”Jo flere vi kommer, jo mere sandsynligt vil det være, at man tager os alvorligt”.

Vælgermøderne er åbne, så slå gerne på tromme for møderne, og tag en kollega, familien, dine venner og dit netværk med”, siger Uffe Rostrup.

deltag i debatten