Opråb: Hjælp dine elever til at tage fornuftige beslutninger i fritiden

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 23. september 2020

Uffes uforbeholdne
Debat

Der er desværre for alvor kommet gang i coronaen igen. Det bekymrer mange lærere, og det skaber usikkerhed for mange på grund af de mange kontakter, lærere hver dag har på deres arbejdsplads. Derfor er vi også i tæt dialog med myndighederne om, hvilke forhold der er for lærerne på skolerne.

I øjeblikket bekymrer det stigende smittetryk også Undervisningsministeriet. De unge er begyndt at smitte hinanden, og de største grupper af smittede er i øjeblikket dem fra 20-29 år, mens gruppen fra 10-20-årige fortsat ligger noget lavere. Det har ført til en del lukkede skoler og hjemsendelse af mange elever på alle klassetrin.

I Undervisningsministeriet er man meget opmærksomme på at gøre, hvad der er muligt for at bremse smitten igen, og derfor henvender ministeriet sig til såvel skoler som forældre om, hvordan vi i fællesskab dæmper smittespredningen. Også selvom kun de færreste skoler har været direkte eksponent for spredningen af corona.

Jeg vil derfor gerne appellere til, at også alle lærere gør endnu en ekstraordinær indsats for at få eleverne til at opføre sig hensigtsmæssigt. Det er ifølge elevorganisationen Danske Skoleelever vigtigt at blive ved med at minde om hygiejneregler som hyppig håndvask og afspritning. Det kan virke irriterende, at man hele tiden skal minde om det, men eleverne mener, at hvis de ikke bliver mindet om det, så er det udtryk for, at de voksne ikke længere synes, at det er vigtigt – og derfor skal vi blive ved.

Det er vigtigt, at vi som lærere sørger for, at man i klasserne eller på holdene snakker med eleverne om, hvordan man kan være med til at begrænse smitten i samfundet. Det er er selvfølgelig ikke den samme snak, når man skal tale med en elev på 6 år eller en højskoleelev på 20 år. Og derfor er det også vigtigt, at snakken tager udgangspunkt i den enkelte klasse og de forhold, der hersker der.

En anden god ide kan være at lade eleverne selv diskutere, hvordan de ønsker at passe på hinanden og på deres fysiske skolegang. Det kan for eksempel ske i elevrådene, i en klassetime eller lignende fora. Det vigtige er, at vi alle sammen forsøger at bremse smitten, hvor end vi er. For ellers er der ifølge ministeriet en risiko for, at vi igen skal lukke skolerne helt ned.

Ifølge de anbefalinger, som ministeriet udsendte i fredags, skal skolerne lade være med at tage på lejrskole, og alle sociale arrangementer i skolen bør aflyses eller udskydes – foreløbigt frem til 4. oktober. Det betyder, at det vil være en meget god idé at drøfte festkultur med de store elever, så det ikke er i elevernes fritid, at tingene går galt, og så de efterfølgende tager sygdommen med til skolen. Hvis det sker, kan alle forholdsreglerne vise sig at være ligegyldige.

Det er vigtigt, at vi bevarer skolerne åbne. For det første fordi langt de fleste får betydelig større fagligt udbytte af undervisningen, når eleverne er fysisk sammen. Samtidig ved vi, at for mange socialt udsatte er fjernundervisning forbundet med vanskelighed med at følge med, fordi de ikke får hjælp og støtte. Mange mister også det fristed, som skolen kan være, hvis man har mange hjemlige udfordringer. Herudover er det forbundet med store udfordringer på det resterende arbejdsmarked, hvis skolerne igen lukkes ned, da forældre så både skal passe deres børn og deres jobs og måske også gå til hånde i børnenes fjernundervisning. Og så er der selvfølgelig også alle de ulemper, som vi kender fra lærerside, om at mangle de relationer, der opstår, når mennesker er sammen i det samme lokale.

Så endnu engang står vi en svær situation. En situation, hvor lige præcis din rolle som lærer kan have stor betydning for, at vi kan få rettet skuden op igen. Jeg ved, at de fleste af os helst vil blive i fysisk skole, og derfor skal vi hjælpe de børn og unge, vi er lærere for, til også at tage gode beslutninger i fritiden. Jeg håber, at du vil være med til at tage den opgave på dig.

deltag i debatten