OK24: Forhandlingerne er i gang og hovedkravet er løn

Lønnen skal stige med et tocifret procenttal. Det er hovedkravet i forhandlingerne om den nye overenskomst, der efter planen skal gælde fra 1. april.

D 11. januar 2024

Overenskomstfor­handlingerne på sta­tens område er for alvor gået i gang siden nytår, og i første omgang forhandler parter­ne om de aftaler, som har betydning for hele statens område. På løn­modtagernes side af forhandlingsbordet hovedkravet løn, fortæller formand Monica Lendal Jørgensen:

»Vi stiller krav om, at lønnen stiger med et tocifret procenttal. Både for at kompensere for de se­neste års reallønstilbagegang og for at matche de lønstigninger, der blev aftalt på det private om­råde«, siger formanden for Frie Skolers Lærerforening.

De centrale forhandlinger fast­lægger den overordnede ramme. Først når forhandlerne på begge sider har nikket til den centrale aftale, indledes de organisationsfor­handlinger, som har særskilt betydning for de forskellige om­råder.

Frie Skolers Lærerforening stiller til organisationsforhandlingerne med krav om, at en større del af lønnen på de frie skoler skal forhandles centralt. Herudover stiller foreningen krav om en forbedret seniorordning og bedre lærer­startsordninger.

Tidsplan for OK24

Den nuværende overenskomst udløber søndag den 31. marts 2024. Den nye aftale skal derfor helst være forhandlet færdig og godkendt, så den kan træde i kraft 1. april. Det er dog ikke unormalt, at forhandlingsperio­derne bliver forlænget, hvis man ikke bliver færdig til tiden.

deltag i debatten