OK18 er nu afsluttet!

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 29. november 2019

Debat
Uffes uforbeholdne

Ja, så længe skulle der altså gå, før vi kunne erklære OK18 for endeligt afsluttet. Vi havde to hængepartier: lønforhandling med Medarbejder- og kompetencestyrelsen (Medst.) og retsafgørelsen omkring de aftalte forhold omkring den betalte spisepause.

Og lad os bare starte med lønnen. Vi havde ved OK18 aftalt et periodeprojekt om løn, hvor vi skulle afdække om, vi kunne finde løsninger på, hvordan vi kan få ny løn til at fungere bedre på det frie skoleområde.

Det lykkedes desværre slet ikke at skabe forståelse for, at der skal noget helt særligt til, for at få ny løn til at fungere bedre på det frie skoleområde. Derfor blev der heller ikke forhandlet nogen forenklinger af lønsystemet igennem denne gang.

I det hele taget kan man sige, at det var småt med forhandling overhovedet, da viljen til at forhandle ganske enkelt ikke var til stede i Medst. Næppe nogen overraskelse, når man tager i betragtning, hvordan styrelsen i årevis har valgt at beskytte deres ideologiske standpunkter snarere end at finde gode løsninger. Jeg synes faktisk, at vi forsøgte med mange åbninger, men der var bare ikke nogen at lege med på den anden side af bordet. Og så bliver det svært. Vi fik ingen indspil fra den anden side overhovedet, men blev gentagne gange bare mødt med afvisninger af de ideer, som vi kom med. Begge parter erkendte dog, at ny løn bestemt ikke fungerer optimalt, men Medst. kunne ikke se sig i overhovedet at gå ind i drøftelse af mere bindende udmøntninger.

Jeg er oprigtigt frustreret over, at det ikke lykkedes. Vi vidste godt, at det ville blive svært, men jeg havde faktisk håbet, at vi kunne finde nye veje at gå. Sådan skulle det ikke være, og det betyder desværre også, at forhandlingerne om børnehaveklasseledernes lønforhold heller ikke fandt sin løsning.

Og hvad så kan man spørge? Ja, egentlig ændrer det ikke så meget lige nu og her. Vi har det lønsystem, som vi har, og det skal vi bruge. Det kræver bare fortsat mange kræfter af lærerne, tillidsrepræsentanterne og lederne. Ny løn egner sig ikke til den måde, de fleste af os anskuer lærerarbejdet på – det er ineffektivt, frustrerende og tilfældigt. Men det er det, vi har.

Hovedbestyrelsen vil nu gå i tænkeboks og overveje, hvordan vi kan blive endnu bedre til at understøtte tillidsrepræsentanterne i den lokale lønkamp. Og så har vi ikke glemt, at en afstemning på repræsentantskabsmødet om lønsystemet viste, at kun tre synes, det nuværende system er godt. 63 mente, at hvis der kom en udmøntningsgaranti, så ville systemet være i orden, mens hele 238 mente, at vi skal have et helt centralt aftalt lønsystem. Det vil vi selvfølgelig gå videre med.

I forhold til retssagen om den betalte spisepause, som var berammet til starten af januar, så har parterne nu i stedet indgået et forlig. Forliget betyder, at alle statsansatte, med undtagelse af nogle enkelte grupper som aldrig har haft retten, fremover er sikret ret til betalt spisepause.

Det var præcis det, som vi mente, at der var aftalt ved OK18. Arbejdsgiverne udfordrede tolkningen efterfølgende, men nu er det altså officielt, at alle, også på de frie skoler, har ret til betalt spisepause. Det er meget positivt, at sagen endte på denne måde, da det skaber tillid til, at der faktisk er en vilje fra den nye regering til at anskue overenskomster, som noget der har værdi, og at indgåede aftaler skal respekteres.

Nu er vejen ryddet, så vi kan begynde at planlægge OK21. Vi venter dog stadig i spænding på de anbefalinger, som arbejdstidskommissionen på det kommunale område kommer med den 16. december. Det vil også få betydning for os på de frie skoler, så her følger vi opmærksomt med.

deltag i debatten