Uffes Uforbeholdne: Nu skal de gode intentioner omsættes til praksis

Et blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 27. marts 2015

af Uffe Rostrup

Medlemmerne af Frie Skolers Lærerforening stemte massivt ja til OK15-resultatet. Efterfølgende har Lærernes Centralorganisation indstillet et samlet ja til overenskomsten. 

Jeg er superglad for resultatet af afstemningen. Det viser, at vi – lærerne på de frie skoler – er ret enige om kursen for de næste tre år, og det er noget, som vi som forening kan bygge videre på.

Det er imidlertid rigtigt vigtigt at nævne, at arbejdsgiverne ikke skal, eller kan, tolke det store ja som en blåstempling af l409. Det er mere et udtryk for en pragmatisk tilgang til resultatet.

Det er ikke tilfredshed med resultatet af OK15, som trækker den store ja-procent hjem. Det er snarere udsigten til alternativet med forhandlinger i forligsinstitutionen og eventuelt en efterfølgende strejke, som har betydet, at vi har fået et ja.

 

Resultatet er et første skridt i en lang proces, som skal genetablere lærerens mulighed for at udføre sit arbejde med den kvalitet, som er nødvendig. Og vi har to store opgaver foran os.

Vi skal, i samarbejde med skoleforeningerne, promovere arbejdstidspapiret. Det kan forhåbentligt bringe noget godt med sig til skolerne: bedre styr på planlægningen af undervisningen, mulighed for indgåelse af lokale aftaler og ikke mindst klarere retningslinjer for opgørelse af lærernes arbejdstid.

Det vil ikke komme af sig selv, og vi skal i den grad som forening være klar til at hjælpe tillidsrepræsentanter med at prøve at få sat arbejdstidspapiret i spil på den enkelte skole.

Det andet punkt er ny løn. Der var ved forhandlingerne enighed mellem parterne om, at ny løn fungerer for dårligt på det frie skoleområde. Men der var ikke vilje, fra Moderniseringsstyrelsens side, til at sætte noget som helst i værk, som ville kunne få ny løn til at fungere bedre!

Derfor vil vi i den kommende periode bruge mange kræfter på at lave en decideret lønkampagne på de frie skoler. Det vil I høre mere om senere. Lærerne på de frie skoler er i gennemsnit cirka 1.000 kr. dårligere lønnet om måneden end en tilsvarende lærer i folkeskolen.

I den kommende periode skal vi hente mellem 6.000 og 8.000 kr. i ny løn for ikke at komme yderligere bagud! Det er mange penge, men vi vil gøre vores yderste for at hjælpe tillidsrepræsentanter og alle andre medlemmer med det.

Jeg vil godt takke alle dem, der stemte, for fordi de deltog i foreningens demokrati. Jeg håber, at OK15 bliver starten på et nyt og bedre samarbejde om det at lave god skole – også selvom vi ikke fik en ny arbejdstidsaftale.

Jeg vil gerne ønske os alle tillykke med resultatet – også selvom det kommer til at kræve hårdt arbejde at få det forventede ud af det.

deltag i debatten