Formand: Forliget er ikke super – men det er et vigtigt skridt fremad

Uffe Rostrup anbefaler, at medlemmerne stemmer ja til overenskomstforliget, og her forklarer han hvorfor

D 11. marts 2015

af Uffe Rostrup

Forliget om løn- og arbejdstidsforholdene på de frie skoler er ikke prangende. Jeg springer ikke rundt med armene over hovedet i begejstring. Men jeg vil anbefale jer at stemme ja. For det danner alligevel grundlag for en spirende optimisme omkring, at man ikke bare kan tage den samme overenskomst og presse ned over alle mennesker.

Og arbejdspapiret omkring arbejdstid giver skolerne og lærerne nogle retningslinjer for, hvordan samarbejdet skal bedrives på skolerne, og det er positivt. Den helt store udfordring i de seneste to år har været arbejdstiden. Og forhandlingerne om lærernes arbejdstid har fyldt vanvittigt meget den seneste måneds tid.

Vi stillede krav om at få en anden arbejdstidsaftale. Det ville Moderniseringsstyrelsen ikke være med til.  I stedet har vi udarbejdet et fælles arbejdstidspapir, som begge parter forpligtiger sig på. Papiret er gennemgået andetsteds her på hjemmesiden. Jeg vil her blot give min vurdering af papiret.

Det er positivt, at vi med papiret om arbejdstid tager udgangspunkt i, at både arbejdsgiver og -tager fremover tager formelt ansvar for, at lærerne har bedre muligheder for at lykkes med arbejdet. At papiret ikke kan bruges juridisk til at forfølge enkeltskoler, som ikke behandler lærerne ordentligt, synes jeg ikke er afgørende.

Det afgørende er, at de centrale parter i fællesskab har beskrevet, hvad vi mener, at skolerne skal have fokus på, når de tilrettelægger lærernes arbejde. Vi håber da også, at papiret vil danne udgangspunkt for gode og konstruktive drøftelser lokalt på skolerne.

Det faktum, at lærerne fremover selv kan placere fem feriedage i løbet af året, ser jeg også som en stor fordel. Nu bliver det muligt at se og anvende de fem særlige feriedage, som for langt de flestes vedkommende har været indregnet i årsnormen. Jeg håber og tror, at de fem særlige feriedage vil være af stor betydning for den enkelte lærer - ligesom den tilsvarende ordning er for tusindvis af andre statsansatte.

Der er andre forbedringer i forliget, som f.eks. ulempegodtgørelse for arbejde på skæve arbejdstider, når grundskolelærere tager på lejrskole, 7 ugers øremærket barsel til mænd, mulighed for rejseholdsdeltagelse ved uenigheder om det lokale samarbejde mellem leder og TR, samt rejseholdsdeltagelse såfremt arbejdsmiljøet ikke er godt.

Der var ikke reserveret penge til de specielle forhandlinger, så alle lønstigninger i den kommende periode kommer fra det generelle forlig, som du også kan læse om her på hjemmesiden

Hvad angår ny løn, så var vi faktisk enige med Moderniseringsstyrelsen om, at ny løn ikke fungerer godt nok på vores område. Men på trods af at vi på vores side af bordet havde mange gode ideer til, hvordan vi kan gøre noget ved ny løn, så blev intet af det til noget, da arbejdsgiverne ikke vil forpligte sig til noget som helst.

Det efterlader os med den fortsatte udfordring, at vores eksisterende lønsystem består af to dele, hvoraf den ene ikke anerkendes af alle skoler  – det vil få stor opmærksomhed fra foreningens side i den kommende periode.

En sidste ting, som lige skal nævnes, er, at der også er et vigtigt resultat omkring undervisningstillægget, som Moderniseringsstyrelsen havde stillet krav om at afskaffe. Det blev det ikke, og det betyder, at der fortsat er undervisningstillægget på det frie skoleområde på fuldstændigt samme vis, som tidligere.

Det kan synes som en lille sejr at bevare noget, som man har. Men det er det ikke i det her tilfælde. Undervisningstillægget er det eneste fornuftig hegn, som findes omkring lærernes arbejdstid. Derfor er det afgørende, at vi bevarede det.

Så derfor: Stem ja til forliget. Fordi det er bedre, end det vi har. Og langt bedre end alternativet

deltag i debatten