Nyt tillæg kompenserer til afskaffelsen af store bededag

Fra 2024 skal du have et tillæg på 0,45 procent af din årsløn inklusiv pension, da arbejdstiden er steget med afskaffelsen af store bededag som helligdag.

D 3. januar 2024

Afskaffelsen af store bededag som helligdag blev vedtaget af et flertal i Folketinget i 2023. Loven trådte i kraft d. 1. januar 2024 og medfører, at arbejdstiden forøges med 7,4 timer for fuldtidsansatte.

Den ekstra dags arbejde bliver fra 1. januar 2024 kompenseret med et tillæg svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag. Tillægget beregnes som 0,45 procent af årslønnen baseret på den sædvanlige og fast påregnelige løn.  

Løntillægget bliver optjent løbende, og skolen kan udbetale tillægget to gange årligt (maj og august) eller månedsvis sammen med den øvrige løn.

Når skolen beregner tillægget, skal der taget udgangspunkt i den ”fast påregnelige løn”, hvilket i praksis vil sige de normale månedslønninger. Og herudover skal det fulde pensionsbidrag indgå i det beløb, tillægget regnes på baggrund af. Tillægget i sig selv er derfor ikke pensionsgivende.

Medarbejdere på barselsorlov uden fuld løn har ret til samme løntillæg, som hvis de havde været på arbejde.

deltag i debatten