Ny vejledning skal sikre inddragelse af eleverne på de frie skoler

En ny vejledning "Sådan inddrages eleverne – FN's børnekonvention og de frie skoler" skal give frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler tydeligere vejledning i, hvordan inddragelsen af eleverne bør ske efter FN's børnekonvention.

D 21. september 2017

Men i 2016 viste en evaluering, at mange elever på frie grundskoler og efterskoler ikke blev inddraget, før de blev bortvist eller udskrevet. Derfor har Undervisningsministeriet nu, i samarbejde med skoler og foreninger, forbedret og præciseret vejledningsmaterialet. Det er sket som opfølgning på et brev fra Folketingets Ombudsmand om privatskoleelevers ret til at blive hørt.

"Selvfølgelig skal eleverne høres og inddrages i vigtige beslutninger om deres egen skolegang. Derfor har vi nu rettet op på, at det eksisterende vejledningsmateriale var for upræcist. Det håber jeg så vil sikre den rette inddragelse på de frie skoler, så der ikke bliver behov for at lovgive," siger undervisningsminister Merete Riisager.

Når den nye vejledning har været ude i et års tid, skal der i 2018 gennemføres en ny evaluering af de frie skolers inddragelse af eleverne. Hvis den nye vejledning ikke har hjulpet, kan der på sigt blive tale om at lovgive på området.

Undervisningsministeriet har udarbejdet den nye vejledning i samarbejde med Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Dansk Friskoleforening, Danske Skoleelever, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Efterskoleforening, Foreningen af Kristne Friskoler, Frie Fagskoler, Frie Skolers Lærerforening og Lilleskolerne.

Læs vejledningen her

deltag i debatten