Ny test fjerner usikkerheden om ordblindhed

Flere frie skoler har taget den nationale ordblindetest til sig. Testen gør det lettere at få bevilget kompenserende hjælpemidler

D 30. september 2016

Indtil for halvandet år siden skulle der en større udredning til for at afdække, hvorvidt en elev var ordblind. Samtidig afhang konklusionen af en læsevejleders skøn, og det gjorde resultatet usikkert.

Sådan er det ikke længere. I februar 2015 introducerede Undervisningsministeriet en national ordblindetest. Den digitale test kan bruges fra slutningen af 3. klasse til universitetsniveau og viser på små 30 minutter, om en elevs vanskeligheder med at læse og skrive skyldes ordblindhed.

»Jeg har en god fornemmelse af, hvad der kan være galt, når en elev har svært ved at lære at læse, men jeg er nødt til at afdække, om eleven reelt er ordblind, for at han kan få kompenserende it-støtte. Det kan jeg hurtigt gøre med den nye test«, siger læsevejleder Hanne Stevn fra Søborg Privatskole ved Gilleleje.

Tidligere skulle hun have en psykolog involveret for at få bevilget et oplæsnings- og staveprogram til eleven. Nu bestiller hun hjælpemidlerne med et tryk på en knap i testen, uden at der bliver sået tvivl om hendes tolkning af elevens vanskeligheder.

»Undervisningsministeriet godtager den nationale test, så det er den, vi bruger«, siger Hanne Stevn.

På Nyborg Friskole ser læsevejlederen også testen som det bedste værktøj, skolerne kan få.

»Jo hurtigere vi kan afdække, om en elev er ordblind, desto bedre mulighed har vi for at hjælpe«, siger Marianne Skydt.

Ordblinde testet igen
Også Britta Langdahl fra Gudenåskolen i Ry har taget den nationale ordblindetest til sig. Indtil nu har læsevejlederen testet 20 elever, hvoraf 16 tidligere havde taget andre test.

»Det interessante er, at en stor del af de elever, hvor jeg var usikker på, om de var ordblinde eller i andre typer vanskeligheder, faldt ind i ordblindekategorien. Den nationale test er nu det skarpeste redskab, vi har«, siger hun.

Halvdelen af de 24 elever på Søborg Privatskole, som har taget den nationale test, havde Hanne Stevn testet i forvejen.

»De fleste af dem er ordblinde, men hos et par stykker mente jeg ikke, at det var det, der var årsag til deres læsevanskeligheder. Her fik jeg bekræftet, at de ikke er ordblinde, men at de har problemer med arbejdshukommelsen«.

Marianne Skydt har testet 30 elever på Nyborg Friskole, blandt andre nogle i 8. og 9. klasse, som ikke har massive problemer med at læse og skrive, men som alligevel viste sig at være ordblinde.

»Alle vores elever har adgang til oplæsning og ordforslag på deres computere, så de har fået hjælp. Men jeg vil ikke have, at de tager i gymnasiet, uden at gymnasiet får at vide, at de er ordblinde«, siger Marianne Skydt.

At resultatet følger med eleven kommer også friskolen til gavn.

»Der er tit nogle med store læse- og stavevanskeligheder blandt de 30 nye elever, vi hvert år får i 7. klasse. Nu har de har taget den nationale ordblindetest i folkeskolen, så vi kan hjælpe dem med det samme, fremfor at vi først spotter dem senere«.