Nu skal vi op i hængekøjen efter et mærkeligt corona-år

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 26. juni 2020

Uffes uforbeholdne
Debat

Rasmus Nøhr synger om ”Sommer i Europa”. C.V. Jørgensen synger om ”Costa del Sol”. Men måske er der i år mere udsigt til Eva Madsens ”Mormors Kolonihavehus”, når vi alle snart stempler ud og skal på ferie – mange af os i dejlige Danmark. Og – hvem ved – måske på højskole, hvor vi kan møde foreningens nye medlemsgruppe – højskolelærerne.

Selv om vi er mange, der glæder os til at holde ferie, så er der sikkert også mange, der i virkeligheden gerne ville have haft lidt mere tid sammen med eleverne i år.

For foråret har været det mærkeligste i nyere tid, og nok også et forår, som kommer til at have skelsættende betydning for, hvordan skolen i fremtiden kommer til at være. For hvad har vi lært af corona-krisen? Hvordan kan vi bruge de positive ting, som vi kan se, der er sket under nedlukningen? Og ikke mindst: Hvordan sikrer vi, at lærerne ikke overrendes af uhensigtsmæssige rationaliseringstiltag, som bestyrelser kan se en økonomisk gevinst i, men som vil være en pædagogisk katastrofe?

Det bliver en stor opgave at rydde op efter corona. Der er både økonomisk, pædagogisk og social oprydning.

Den økonomiske kommer til at handle om, hvad krisen reelt kommer til at koste skolerne. I første omgang har der været økonomiske hjælpepakker, men de holder op, og i kombination med, at der er en del forældre, der har mistet deres arbejde, kan det få konsekvenser både for de elever, som allerede går på frie skoler, og dem, som overvejer at starte. Så det bliver interessant, hvor længe den økonomiske krise, der følger i kølvandet på pandemien, varer, for det kan komme til at betyde noget for antallet af ansatte på de frie skoler.

Pædagogisk har lærerne vist, at de er helt enormt omstillingsparate. Tænk lige efter: På mindre end en uge gik vi fra helt almindelig klasserumsundervisning til onlineundervisning. Det er en kæmpebedrift. Så klap dig selv og dine kolleger på skulderen for veludført nødundervisning – det har ikke været så let, som det lyder.

Og da vi så kom tilbage til skolerne, så gik vi mange steder fra onlineundervisning til helt analog undervisning ofte i uderummet – kom ikke og sig at lærere ikke omstillingsparate.

Men nu skal vi så finde ud af, om vi kan bruge noget af alt det, som vi har prøvet af og lært, på længere sigt. Og mon ikke at vi alle sammen er stødt på ting, som faktisk har fungeret ganske fint på nettet eller i udeundervisningen, og som vi derfor med fordel vil kunne fortsætte med? Sådan er det i hvert fald for mit eget vedkommende.

Socialt og fagligt er der også lagt op til en oprydning, som ikke er sådan bare lige. Der er ingen tvivl om, at der fagligt er blevet større afstand mellem eleverne i den tid, hvor de har været hjemme. Der er kæmpe forskel på at være en fagligt udfordret elev med ressourcestærke forældre, som krisen igennem har kunnet hjælpe med skolesagerne derhjemme, og så den fagligt udfordrede elev med forældre, hvor der ingen hjælp er at hente. Omvendt skal vi huske, at der faktisk også er elever, der har stortrivedes ved at være hjemme, hvor de har fundet den ro til at passe skolearbejdet, som de ikke normalt kan finde.

Så der ligger en kæmpemæssig reparationsopgave foran os i forhold til at få bragt alle elever på omgangshøjde i forhold til tiden før corona. Den opgave må ikke glemmes, når vi vender tilbage til skolen i august, hvor det også vil være væsentligt, at der følger statslige penge med til at lave denne særlige indsats.

Så selvom vi langsomt er på vej mod mere normale tilstande her i Danmark, så er der fortsat masser af udfordringer, som venter på os, når vi kommer tilbage til skolerne. Dem vil vi alle sammen tage fat på. Men først vil vi finde hængekøjen frem og slappe fuldstændig af. Jeg ønsker dig og dine en rigtig god sommer.

deltag i debatten