Nu skal vi have implementeret den nye arbejdstidsaftale

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 27. august 2021

Debat
Uffes uforbeholdne

Vi er nu for alvor gået i gang med planlægningen af, hvordan vi får givet liv til den nye arbejdstidsaftale på skolerne, når den fra næste sommer skal være indfaset alle steder. Aftalen er det vigtigste skridt mod at sikre større gennemsigtighed i planlægningen af lærernes arbejdstid, siden vi mistede vores gamle arbejdstidsaftale i 2013, og derfor fylder implementeringen også alt. Det er afgørende, at aftalen kommer godt fra land, og at vi fra start får etableret nogle strukturer, som sikrer, at det gode samarbejde på skolerne fremmes og sættes i system.

Vi arbejder på flere niveauer med implementeringen.

For det første er vi i gang med at planlægge møder med skoleforeningerne, hvor vi kan give såvel tillidsrepræsentanterne som lederne den bedst mulige start på det nye samarbejdsspor, som er bærende i aftalen. Vi hører ofte fra tillidsrepræsentanterne, at det er vigtigt, at de og lederne hører det samme, når det handler om planlægningen af lærernes arbejdstid. Det har været meget vanskeligt i de senere år, og derfor er det også glædeligt, at det nu forhåbentlig lykkes at lave disse møder på de fleste skoler.

Vi er desværre løbet ind i det problem, at Friskolerne og Foreningen af Kristne Friskoler ikke ønsker at være med til fælles møder. Det er vi superærgerlige over, og det giver unægtelig ikke den bedste start for samarbejdet på disse skoler. Det ændrer imidlertid ikke på, at alle tillidsrepræsentanter om kort tid vil blive inviteret til orienteringsmøder og efterfølgende decideret efteruddannelse om den nye arbejdstidsaftale. Møderne holdes på hvert skoleorganisationsområde for sig. På friskoler og kristne friskoler vil vi samle jer til fælles introduktion, så alle tillidsrepræsentanter får et godt fundament for at komme i gang med samarbejdssporet.

For det andet vil der i den kommende tid blive sat massivt ind på, at skoler uden tillidsrepræsentant får valgt en sådan. Tillidsrepræsentanten er et centralt omdrejningspunkt for at få aftalen til at fungere lokalt, og derfor bliver det, hvis man vil have fuld glæde af de samarbejdsfora lokalt på skolen, som aftalen skitserer, essentielt, at der er en valgt tillidsrepræsentant på hver eneste skole. Også denne kampagne arbejder vi intenst med for tiden.

For det tredje vil al efteruddannelse af tillidsrepræsentanterne i dette skoleår udelukkende handle om at implementere arbejdstidsaftalen.

Allerede fra årsskiftet 2021/22 skal skolerne i gang med at planlægge det kommende skoleår, og derfor skal kendskabet til den nye aftale være på plads i løbet af efteråret, hvilket vi også planlægger efter.

Så hvis du er tillidsrepræsentant, skal du forberede dig på, at du skal til lidt ekstramøder i foreningen i den kommende tid. På repræsentantskabsmødet den 4.-5. november vil efteruddannelsen af tillidsrepræsentanterne starte, så her er det også afgørende vigtigt, at du kommer med. Her vil der bl.a. være fokus på balancen i den centrale aftale og på vigtigheden af, at denne balance opretholdes, hvis der indgås lokale aftaler om fravigelser eller tilføjelser.

Det bliver et spændende efterår efterfulgt af et forhåbentlig rigtig godt forår, hvor vi igen kan få indflydelse på, hvordan lærernes arbejdstid planlægges. Og ja, jeg ved godt, at samarbejdet mange steder er godt – heldigvis. Men det betyder ikke, at det ikke kan blive bedre. Så herfra skal lyde en kæmpe opfordring til, at tillidsrepræsentanterne deltager i møderne i den kommende tid – til glæde for både skolen, medlemmerne og foreningen.

deltag i debatten