Ni skoler sat under risikobaseret tilsyn

Skoler med mange ikke-vestlige elever fylder meget i ministeriets nye tilsyn, der tager udgangspunkt i en databaseret screening.

D 24. februar 2020

af Peter Karlskov Jensen, Konsulent

Otte frie skoler kunne i slutningen af januar ånde lettet op, mens ni frie skoler må se frem til flere uanmeldte besøg fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Styrelsen vil aflægge besøg på skolerne som et led i dens risikobaserede tilsyn med friheds- og folkestyrekravet.

Det viser en aktindsigt i de breve, som STUK den 22. januar sendte til de ni skoler. STUK gennemførte i 2019 det første indikatorbaserede tilsyn med frihed- og folkestyrekravet på frie grundskoler.

Først gennemførte styrelsen en databaseret screening med afsæt i fem indikatorer: danskundervisning, elevinddragelse, donationer, andel af ikke-vestlige elever og andel af elever fra udsatte boligområder.

De skoler, der blev fanget i screeningen, fik derefter gennemgået deres hjemmeside, vedtægter, tilsynshistorik, tilsynserklæringer og andre tilgængelige oplysninger. I november blev 17 af de skoler, som blev fanget i screeningen, afkrævet en redegørelse, og i slutningen af januar modtog ni af dem et brev om, at deres redegørelse var “mangelfuld” eller “utilstrækkelig”. Derfor er de nu sat under tilsyn.

Det risikobaserede tilsyn med frihed og folkestyrekravet indeholder mindst to uanmeldte tilsynsbesøg, skriver STUK, som dog tilføjer, at styrelsen herudover vil aflægge de anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, den finder relevant. Styrelsen kan også bede om yderligere redegørelser og afholde møder med blandt andet skolens ledelse.

Ikke-vestlig baggrund
Af de breve, som STUK udsendte den 22. januar, fremgår det ikke nærmere, hvordan skolernes redegørelser er mangelfulde eller utilstrækkelige. Altså er det på den baggrund ikke muligt at afgøre, hvorfor netop de ni skoler er valgt ud.

Til gengæld er STUK mere præcis i de breve med krav om en redegørelse, som styrelsen udsendte i midten af november.

Her skrev STUK, hvilke af de fem indikatorer skolen var blevet udtaget på baggrund af. Alle på nær én blev udvalgt på mere end én indikator: Seks af skolerne blev afkrævet en redegørelse, fordi de har en stor andel af elever med ikke-vestlig baggrund. Tre af skolerne har en stor andel af elever fra udsatte boligområder, tre af skolerne har fået donationer, som de ikke har gjort tilstrækkeligt rede for, og to af skolerne har problemer med dansktimerne eller resultaterne af danskprøverne. En enkelt skole har problemer med elevinddragelse.

Ifølge STUK’s kalender forventes tilsynet at være afsluttet i andet kvartal af 2020

Artiklen er oprindeligt bragt i Frie Skolers Lærerforenings medlemsmagasin Frie Skoler den 17. februar 2020. 

deltag i debatten