Møder om arbejdstid rulles ud i hele landet

Efter et vellykket pilotprojekt i Midtjylland iværksætter foreningen en landsdækkende kampagne, der sætter fokus på arbejdstiden på de frie skoler. Find et møde nær dig her.

D 29. oktober 2018

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Hovedbestyrelsen i Frie Skolers Lærerforening har på et møde i oktober vedtaget, at der skal gennemføres medlemsarrangementer om arbejdstid i hele landet.

Under titlen ”Få tjek på din arbejdstid” blev arrangementerne gennemført som et pilotprojekt i Midtjylland (kreds 3) hen over sensommeren, og både deltagerne og foreningen fik værdifuld viden ud af projektet, fortæller forhandlingschef Jette Morsing:

»Deltagerne skriver i evalueringerne, at de blev meget klogere på arbejdstidsreglerne. Og vi opdagede, at der er en lang række problemer med skolernes arbejdstidsopgørelser, og nu vil vi arbejde for, at de skoler, som har problemer, overholder reglerne«, siger Jette Morsing.

Det er på baggrund af erfaringerne fra Midtjylland, at hovedbestyrelsen har besluttet at rulle en kampagne om arbejdstid ud i hele landet. Der vil blive afholdt to arrangementer i hver af de resterende syv kredse fordelt over indeværende skoleår.

”Der er virkelig noget at arbejde her. Og det er vigtigt, at vi får styr på det, for det handler i sidste ende om lærernes arbejdsmiljø”, siger Rikke Josiasen, der er formand for kreds 3 og medlem af hovedbestyrelsen.

Deltagere tilbydes rådgivning
Arrangementerne sætter fokus på reglerne for planlægning af arbejdstiden samt krav til arbejdstidsopgørelse og opgaveoversigt. Politikere og arbejdstidskonsulenter vil på arrangementerne redegøre for reglerne, og hvorfor det er vigtigt for den enkelte, at de bliver overholdt.

Konsulenter fra foreningens sekretariat vil på arrangementerne også være klar til tjekke deltagernes egne arbejdstidsopgørelser og rådgive omkring, hvad man kan gøre, hvis der ser ud til at være problemer med opgørelsen af arbejdstiden.

Den politiske satsning på arbejdstid betyder, at løntjek-kampagnen og lønmøder i kredsene udskydes til efteråret 2019. Det har dog den fordel, at det kommer til at ligge samtidig med de andre fagforeningers løntjek-uger.

Find et arrangement nær dig
Der afholdes i alt 14 arrangement om arbejdstid i fordelt over hele landet. Der er placeret to arrangementer pr. kreds, men du kan tilmelde dig det arrangement, der passer dig bedst. Arrangementerne afholdes i tidsrummet 16.30 - 19.00 og afsluttes med en fælles middag. 

Spot din egen arbejdstid

Er din egen arbejdstid lovlig? I oktober udgaven af medlemsmagasinet Frie Skoler finder du beskrivelser af de tre eneste måder, arbejdstiden kan indrettes på ifølge reglerne.

Aftalerne bliver ikke overholdt

Formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup skriver i et debatindlæg på Politiken Skoleliv om udfordringerne med at følge arbejdsreglerne på de frie skoler.

deltag i debatten