Ministeriet strammer på vejledninger og strategier

Forslag til ny vejledning bekymrer både Frie Skolers Lærerforening og skoleforeningerne på det frie grundskoleområde. Organisationerne sender fælles høringssvar.

D 26. januar 2022

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Frie Skolers Lærerforening og skoleforeningerne afleverede mandag den 24. januar 2022 et fælles høringssvar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Høringssvaret indeholder er en meget massiv kritik af den 24 sider lange vejledning om stå mål med-kravet, som STUK har sendt i høring.

Ifølge grundloven og friskoleloven har de frie grundskoler frihed til at lave deres egen skole, så længe de leverer en undervisning, der "… kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen". Det er den formulering, som sikrer de frie skoler deres pædagogiske frihed.

Organisationerne på det frie skoleområde mener, at STUK med den nye vejledning indsnævrer friheden og forsøger at få de frie skoler til at være lige som folkeskolen.

Organisationerne afventer nu, hvad STUK svarer på organisationernes henvendelse.

deltag i debatten