Mindre stress, mere løn og retfærdighed – tre grunde til, at du skal have din arbejdstidsopgørelse

Løn, arbejdsmiljø og faglig kamp. Arbejdstidsopgørelsen er vigtig for både den enkelte lærer og for at sikre gode arbejdsforhold på alle skoler.

D 3. september 2019

af Jesper Fjeldsted, Journalist

1679,8. Præcis så mange timer skulle du arbejde i skoleåret 2018/19, hvis du var ansat på fuld tid på lærer eller børnehaveklasseleder på en fri skole.

Som lærer eller børnehaveklasseleder bliver du betalt for at arbejde et konkret antal timer, og skolen er forpligtet til at lave en opgørelse af, hvor mange timer du rent faktisk har arbejdet i løbet af et skoleår.

Hvis du hører til dem, der endnu ikke har fået en arbejdstidsopgørelse for skoleåret 2018/2019, bør du kontakte din tillidsrepræsentant og gøre ham eller hende opmærksom på, at I har krav på en opgørelse. Der er nemlig mindst tre gode grunde til, at du skal have opgjort din arbejdstid.

Grund #1: Arbejdstidsopgørelsen kan være penge værd for dig
En undersøgelse blandt knap 600 medlemmer af Frie Skolers Lærerforening viste, at næsten hver anden arbejdstidsopgørelse afslører, at læreren har haft overarbejde. Lærernes overtid er efterfølgende blevet godtgjort som enten overarbejdsbetaling eller afspadsering i arbejdstiden for næste skoleår.

Grund #2: Arbejdstidsopgørelsen kan gøre dig mindre stresset
Hvis hverken du eller skolen ved, hvor mange timer du arbejder, er det svært at have en dialog om sammenhængen mellem din arbejdstid og dine opgaver. Kravet om at skolen skal opgøre din arbejdstid er lavet for at beskytte dit arbejdsmiljø, hvor det er vigtigt, du oplever, at der er sammenhæng mellem krav og ressourcer.

Grund #3: Arbejdstidsopgørelsen er en ret, du kan gøre krav på
I 2013 blev lærernes arbejdstidsaftale erstattet af Lov 409. Som den eneste faggruppe er lærernes arbejdstid derfor reguleret efter lov og ikke en overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter. Både for dig som lærer og for Frie Skolers Lærerforening, er det derfor helt afgørende, at arbejdsgiverne bliver holdt op på, og overholder, de få krav, Lov 409 stiller til planlægning og opgørelse af arbejdstiden.

Krav til arbejdstidsopgørelsen

Skolen skal opgøre din arbejdstid, uanset hvordan i har tilrettelagt arbejdstiden på din skole. Der er ingen krav om, at opgørelsen skal se ud på en bestemt måde, men du skal kunne se:

  • om du har overtid
  • om du skal have udbetalt ekstra undervisningstillæg
  • om du skal have udbetalt ulempegodtgørelse mv.
  • om du har optjent frihedsopsparing

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, når du får din arbejdstidsopgørelse

Har du ikke en tillidsrepræsentant?
Hvis I ikke har en tillidsrepræsentant på din skole, kan du kontakte Frie Skolers Lærerforening på telefon 87 46 91 10 eller ved at skrive til fsl@fsl.dk.

deltag i debatten