Meld ud, hvilken løn I går efter – også på efterskolerne

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 8. oktober 2018

Debat
Uffes uforbeholdne

Hallooooooo? Kører Frie Skolers Lærerforening egentlig stadig lønkampagne? Jeg kan ikke se, at vi stadig har fokus på lønnen i foreningen?

Måske tænker du sådan, men bare rolig: Vi har fokus på lønnen. Og vi kommer ikke til at slække på indsatsen, før vi når vores mål: fair lærerløn på det frie skoleområde.

I sidste uge udsendte vi et særnyhedsbrev til tillidsrepræsentanterne. I nyhedsbrevet gør vi opmærksom på, at de lokale lønforhandlinger starter nu på alle skoler. Skolerne er ved at lave budget for næste år, og det betyder, at det er nu, at der skal komme et lønindspil fra lærerne.

Vi har lavet en skabelon til, hvordan din tillidsrepræsentant kan lave et budgetindspil, og det er stadigt et godt princip, at der laves et seriøst og ambitiøst budgetindspil. I skal ikke gå efter, hvad I tror I kan få – nej, I skal gå efter, hvad der skal til, for at jeres løn er på niveau med folkeskolen! Det er afgørende, at I er ambitiøse, når I stiller krav. Hvis I skal have et ordentligt lønløft, så skal I gøre det klart for ledelse og bestyrelse, hvad I kræver.

De seneste løntal viser, at lønnen på de frie grundskoler holder trit med folkeskolernes lønniveau. Det er positivt. Til gengæld er den stadig helt gal på efterskolerne. Efterskolerne har råd til at udbyde den ene lejrskole efter den anden til eksotiske rejsemål, de bygger smukke springhaller og performancehuse, men lærernes løn halter længere og længere efter folkeskolelærernes løn. En gennemsnitlig efterskolelærer er i øjeblikket cirka 2.400 kr. efter en gennemsnitlig folkeskolelærers løn – om måneden. Det svarer til 29.000 kr. om året eller 1.160.000 kr. på et arbejdsliv. I modsætning til grundskolelærere, så arbejder efterskolelærere både aften og i weekenderne – noget som i alle andre fag ville udløse betragtelige tillæg, som gør det bedre lønnet at være nat- eller aftenarbejdende. Alligevel tjener efterskolelærerne mindre end alle andre lærere.

Vi oplever, at mange efterskoleledere ringer rundt til andre efterskoler i nabolaget for at høre, hvor høj – eller lav – den decentrale løn er på deres skoler. Hvis man på den måde sammenligner løn mellem de skoler, som i forvejen betaler den suverænt dårligste løn på hele det frie skoleområde, så kommer lønningerne aldrig til at stige. Så fastfryser man skoleformen på et alt for lavt niveau, og det er helt urimeligt.

Efterskoleformen er anderledes end grundskolerne – ingen tvivl om det. Men det er de sammen børn og unge, som frekventerer efterskolerne som grundskolerne. Det er de samme eksamener, som eleverne skal igennem. Det er de samme ungdomsuddannelser, som skoleformerne kvalificerer til. Og det er de samme lærere, som skal kunne bevæge sig frit mellem de forskellige skoleformer gennem et arbejdsliv.

Så vi har en massiv udfordring med at få løftet lønnen på efterskolerne, og det vil vi tage seriøst i den kommende tid. Men det starter altså lokalt med, at I nu laver et indspil til skolens budget for 2019.

deltag i debatten