Medlemsundersøgelse viser rigtig flot fremgang

Foreningen lå flot i medlemstilfredshedsundersøgelsen fra 2017. Men i 2019-versionen går foreningen yderligere frem – endda med kæmpeskridt

D 12. april 2019

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Medlemmerne er blevet mere tilfredse med og mere loyale over for Frie Skolers Lærerforening siden 2017. Det viser den nye medlemstilfredshedsundersøgelse, som Jan Merrild Hansen præsenterede for hovedbestyrelsen og kredsnæstformændene onsdag den 11. april.

Ennova undersøger tilfredshed og loyalitet i medlemsorganisationer og fagforeninger som for eksempel HK, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Metal, Yngre Læger og mange flere. Det er tredje gang, firmaet undersøger Frie Skolers Lærerforening, og selv om både tilfredsheden og loyaliteten lå højt i 2017-undersøgelsen, fik de nok et nøk denne gang.

Og det kan foreningen være stolt af, siger Jan Merrild Hansen, der er kundeansvarlig hos Ennova.

»Det er et virkelig flot resultat, det her. Flot og usædvanligt. Vi ser sjældent så store fremskridt i en forening, som i forvejen scorer højt på mange parametre«, siger han.

Troværdigheden vokser
Medlemstilfredsheden voksede med otte point og ligger nu på 76. Samtidig voksede loyaliteten (”Jeg vil anbefale Frie Skolers Lærerforening, hvis det bliver relevant”) med fire point, og scoren ligger nu på 79.

Skalaen går fra nul til 100, og Ennova har en

tommelfingerregel om, at hvis du scorer under 60, så har du et serviceproblem, hvis du scorer mellem 60 og 70, klarer du dig nogenlunde, mellem 70 og 80 er flot, og over 80 er fremragende.

Også på en række andre punkter går foreningen pænt frem. Blandt andet voksede foreningens score på troværdighed med otte point til 85.

Indsigten bruges strategisk
Foreningen bruger undersøgelserne som et strategisk værktøj, fortæller formand Uffe Rostrup:

»Undersøgelserne indkredser, hvad medlemmerne tænker og mener om foreningen, og vi bruger resultaterne til at sætte retningen for, hvilke områder af foreningen vi skal udvikle, så vi kan vedblive med at være den forening, som medlemmerne ønsker«.

På baggrund af undersøgelsen vil hovedbestyrelsen derfor også senere i foråret drøfte og beslutte en udviklingsstrategi for de kommende år.

Og undersøgelsen peger på et par felter, som foreningen med fordel kan være opmærksom på: udbytte og interessevaretagelse.

På udbyttet, som handler om, i hvilken grad medlemskabet giver medlemmerne værdi for pengene, scorer Frie Skolers Lærerforening 64. Det er en tilbagegang på et point siden 2017 – faktisk den eneste tilbagegang i undersøgelsen og den næstlaveste score i undersøgelsen.

Det andet punkt, som Ennova anbefaler, at hovedbestyrelsen fokuserer på, er interessevaretagelse. Det dækker over foreningens evne til at indgå aftaler, påvirke politiske processer og sikre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Her scorer foreningen 69. Tallet ligger seks point over gennemsnittet for de fagforeninger og medlemsorganisationer, Ennova har undersøgt, men det er en af de laveste scorer for Frie Skolers Lærerforening og samtidig et område, som betyder rigtig meget for medlemmerne. Derfor taler meget også for, at hovedbestyrelsen vil udvikle nogle nye indsatser netop her.

Foreningens formand, Uffe Rostrup, er glad for undersøgelsens resultat:

»Vi har siden 2015 arbejdet aktivt med den feedback, vi får fra medlemmerne i de her undersøgelser, og undersøgelsen viser, at vi træffer nogle rigtige valg, som medlemmerne værdsætter og bemærker. Men«, fortsætter formanden, »den viser også, at der er vigtige områder, vi kan og skal præstere bedre på, og i den kommende tid vil vi overveje, hvad vi skal gøre for at blive bedre på de punkter«.

 

Foreningens rådgivning brager gennem taget

Rådgivningen er Frie Skolers Lærerforenings kronjuvel. Dels fordi foreningen scorer ekstremt højt på sin rådgivning, og dels fordi rådgivningen har stor betydning for medlemmernes samlede tilfredshed med og loyalitet over for foreningen.

Rådgivningen består af to områder, konsulenternes faglig kompetence og deres venlighed og imødekommende. Og på faglig kompetence tangerer Frie Skolers Lærerforening Ennovas højeste score på 85, mens foreningens konsulenter sætter en ny standard på venlighed og imødekommenhed. Nu er det scoren 89, som alle andre skal stræbe efter nå. Den tidligere højeste score for venlighed og imødekommenhed lå på 85. Den havde Frie Skolers Lærerforening også.

Se udvalgte resultater fra undersøgelsen

I sammenligning med foreningens medlemstilfredshedsundersøgelsen i 2017 samt gennemsnittet for andre medlemsorganisationer. Skalen går fra 0 til 100 point.  

"På baggrund af dine samlede erfaringer med Frie Skolers Lærerforening, hvor tilfreds er du så alt i alt?"

 • Resultat i 2019: 76 point
 • Resultat i 2017: 68 point
 • Ennova-gennemsnit: 68 point

"Jeg vil anbefale Frie Skolers Lærerforening, hvis det bliver relevant".

 • Resultat i 2019: 79 point
 • Resultat i 2017: 75 point 
 • Ennova-gennemsnit: 74 point

”Rådgivningen fra Frie Skolers Lærerforening er generelt fagligt kompetent”

 • Resultat i 2019: 85 point
 • Resultat i 2017: 80 point
 • Ennova-gennemsnit: 77

”Rådgiverne fra Frie Skolers Lærerforening er generelt venlige og imødekommende”

 • Resultat i 2019: 89 point
 • Resultat i 2017: 85 point
 • Ennova-gennemsnit: 81

”Frie Skolers Lærerforening arbejder aktivt med de udfordringer, medlemmerne står over for i arbejdslivet”

 • Resultat i 2019: 78 point
 • Resultat i 2017: 76 point

Ennova har ikke et gennemsnit for dette spørgsmål.

”Frie Skolers Lærerforening sikrer medlemmerne gode løn-og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og lokale aftaler”

 • Resultat i 2019: 69 point
 • Resultat i 2017: 69 point

Ennova har ikke et gennemsnit for dette spørgsmål.

”Frie Skolers Lærerforening har politisk indflydelse på de områder, som har betydning for de frie skoler”

 • Resultat for 2019: 66 point

Der er intet Ennova-gennemsnit på spørgsmålet, og det indgik ikke i 2017-undersøgelsen.

”Frie Skolers Lærerforening har politisk indflydelse på de områder, som har betydning for lærerne”

 • Resultat for 2019: 63 point

Der er intet Ennova-gennemsnit på spørgsmålet, og det indgik ikke i 2017-undersøgelsen.

”Frie Skolers Lærerforening bidrager med viden og holdninger i den offentlige debat”

 • Resultat for 2019: 67 point

Der er intet Ennova-gennemsnit på spørgsmålet, og det indgik ikke i 2017-undersøgelsen.

deltag i debatten