Medlemsundersøgelse: Corona koster arbejdsglæde og skaber splid blandt lærerne

Knap to ud af tre lærere har mindre arbejdsglæde end før den første corona-nedlukning 11. marts 2020. Det viser en ny undersøgelse foretaget blandt medlemmer af Frie Skolers Lærerforening.

D 2. juni 2021

af Mette Søndergård, Redaktør

Corona-pandemien har tæret hårdt på arbejdsglæden hos lærerne på de frie skoler.

Det viser en undersøgelse, som medlemsmagasinet Frie Skoler står bag. Her svarer næsten to ud af tre lærere, at de oplever mindre arbejdsglæde end før corona-pandemien.

Næsten halvdelen af de lærere, som oplever mindre arbejdsglæde end normalt, beskriver, at de føler sig trætte, nedslidte, udmattede eller stressede i deres arbejdsliv som følge af corona.

»Jeg forstår udmærket, at lærerne føler sig nedslidte og stressede og har mistet noget af arbejdsglæden. Når der er et misforhold mellem de mål, man gerne vil nå og om hvorvidt det praktisk kan lade sig gøre, så bliver man fortvivlet og frustreret. Jeg forstår lærerne til fulde, og resultaterne gør da indtryk på mig«, siger formand Uffe Rostrup.

Det er særligt de mange omstillinger, der har slået skår i arbejdsglæden. 76 procent af de lærere, der har mistet arbejdsglæde, nævner ændrede skemaer, usikkerheden om nye retningslinjer samt skift mellem online- og fysisk undervisning, som de primære årsager til den faldende arbejdsglæde.

»Vi kan ikke rose lærerne nok for deres indsats. Man er gået fra fysisk undervisning til at sidde bag en skærm fra den ene dag til den anden. Men det har drænet og tappet på ressourcerne«, siger Uffe Rostrup.

Corona skaber splid
Medlemsundersøgelsen viser også, at corona-pandemien har skabt mere splittelse på lærerværelserne. 72 procent af lærerne oplever, at der er flere uenigheder og flere konflikter i lærergruppen. Og 66 procent angiver, at der er øget splittelse mellem ledelsen og medarbejderne. 

Konflikterne handler især om, hvor alvorligt man skal tage risikoen for smitte, og hvor stramt man skal fortolke og efterleve anbefalinger og retningslinjer.

»Det er bekymrende, at corona-tiden har skabt så stor splittelse internt mellem lærerne og splittelse mellem lærere og ledelse. Nogen har glædet sig til at kommet tilbage, mens andre hundeangste, og vi har fået delt lærerværelserne midt over fysisk, mange føler sig slidte. Jeg håber, der bliver taget godt hånd om det ude på skolerne, når alle er tilbage, for der er store trivselsmæssige udfordringer«, siger Uffe Rostrup.Resultaterne er bekymrende, men ikke overraskende

Uffe Rostrup, formand

deltag i debatten