Medlemmer er bekymrede for arbejdstiden på grund af corona-aflysninger

Aflyste lejrskoler, forældremøder og teaterforestillinger og andre store opgaver giver bekymringer for arbejdstiden op til sommerferien. Formand opfordrer til at tage dialogen om de udskudte opgaver i god tid.

D 10. november 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Corona

Sekretariatet får i øjeblikket flere henvendelser fra medlemmer, som er bekymrede for, om skoleåret kommer til at ligne en Tour de France-etape med afslutning på Alpe d'Huez. På grund af corona bliver lejrskoler, forældremøder, musicals, temauger med videre aflyst, og de aflyste opgaver og timer bliver skubbet foran lærerne som en pukkel. 

Ledelsen har ifølge Lov 409 ret til at omplacere timerne helt frem til sommerferien, og det kan ganske rigtig give dig og dine kolleger et stort arbejdspres på den anden side af jul.

Love og regler gælder stadig
Men der er grænser for, hvor meget arbejdstid du kan afvikle i en kort periode. Selv om ledelsen har ret til at placere de aflyste timer i den kommende
tid, betyder det ikke, at lærerne skal stå til rådighed døgnet rundt. Hviletidsreglerne gælder stadig, så 11-timersreglen og reglerne om fridøgn og fridage skal overholdes.

»Corona sætter jo ikke arbejdstidsreglerne og arbejdsmiljøloven ud af kraft«, siger formand Uffe Rostrup.

Uffe Rostrup understreger, at der ikke findes ret mange regler, som beskytter lærernes arbejdstid på de frie skoler. Men, fortsætter han, det gør det så meget desto vigtigere, at de få bestemmelser, som findes, overholdes:  

»Reglerne er ikke lavet for sjov. De er lavet for at beskytte lærerne og deres arbejdsmiljø. Og derfor skal vi hjælpe hinanden med at sikre, at de bliver overholdt«, siger Uffe Rostrup.

Han opfordrer samtidig til, at du som lærer tager dialogen med din leder, og at I konkret forholder jer til, hvordan I får planlagt resten af dit skoleår på en fornuftig måde.

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller ændringer af din arbejdstid, bør du drøfte det med din tillidsrepræsentant, som kender de lokale forhold og aftaler. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant eller hellere vil spøge sekretariatet, kan du sende en mail til arbejdstid@fsl.dk eller ringe til sekretariatet på 87 46 91 10 – så hjælper vi dig, så godt vi kan.

 

Fem gode råd, når din arbejdstid ændres

  • Tag dialogen. Når der sker væsentlige ændringer af indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, skal der være en fornyet drøftelse af konsekvenserne mellem dig og din leder. Sig ja til dialogen, og vær mød forberedt til den.
  • Planlæg puklen af timer, der skubbes foran. Aflysninger kan skabe en stor pulje ikke-præsteret arbejdstid, som du skal nå at afvikle efterfølgende. Gør alt, hvad du kan, for at restpuljen får et konkret indhold, og timerne så vidt muligt bliver plan- og skemalagt. Det er mere uoverskueligt og stressende at have en diffus opgave liggende, end at se frem mod planlagte opgaver – også selv om der er mange af dem. Drøft også, om der er opgaver, som kan flyttes rundt, så du får en mere jævn fordeling af arbejdstiden hen over den resterende del af skoleåret. Skolen skal når den ændrer planlægningen også være opmærksom på, at hviletidsbestemmelser og fridage kan holdes.
  • Få det hele med. Hvis årets musical flyttes, eller temaugen aflyses, skal du huske, at det ikke alene er undervisnings- eller tilsynstimerne, som du skal afvikle på et senere tidspunkt. Du skal – afhængigt af arrangementet og de konkrete forhold – også have tid til at forberede, efterbehandle og samarbejde om det udskudte arrangement.
  • Præsteret arbejde skal medregnes. Måske har du allerede forberedt dig til og læst dig ind på den temauge, som skolen aflyser eller flytter. Den tid er præsteret. Det kan godt være, at du bliver nødt til at forberede dig igen til det udskudte arrangement, så du reelt får dobbelt forberedelse til dele af arrangementet. Det må afhænge af dialogen med din leder.
  • Før regnskab med timerne. Med så mange ændringer i planlægningen, er det afgørende, at du noterer, hvornår du arbejder og med hvad. Det er svært at få ledelsen til at acceptere, at du har forberedt dig til et forløb, som bliver aflyst, hvis du ikke har registreret din arbejdstid.

deltag i debatten