Marie Mørks Skole bryder gennem lønmuren

I flere år lå Marie Mørks Skole under folkeskolens løngennemsnit. Nu tjener lærerne på privatskolen mere end folkeskolelærerne.

D 27. august 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Fair lærerløn
Budgetindspil 2019

En ny lønaftale, som blev indgået kort før sommerferien, betyder, at lærerne på Marie Mørks Skole i Hillerød nu tjener mere end kollegerne i den lokale folkeskole. Det fortæller lærernes tillidsrepræsentant, Stig Grenov.

Marie Mørk-lærernes løn har i flere år ligget under folkeskolelærernes, og det gav skolen et ærgerligt rygte. Skolen blev kendt som den gode skole med den dårlige løn. Det er det image, den nye lønaftale vil til livs. Stig Grenov siger:

»Som lærere skal vi ikke betale for, at vi har et godt arbejdsmiljø og nogle gode vilkår. Det ville betyde, at vi skulle have penge med på arbejde. Derfor har vi indgået en aftale, så vi både får en god løn og et godt arbejdsmiljø«, siger han.

Skoleleder Henrik Christensen er enig i, at den lave gennemsnitsløn var et problem for skolen:

»Lønnen skyggede for de gode forhold, vi har, så de ikke blev anerkendt«, siger han.

Da Marie Mørks Skole gerne vil være Danmarks bedste arbejdsplads, skal medarbejderne opleve, at de både får en god løn og nogle gode arbejdsvilkår.

Laveste løn blev løftet
Det var Frie Skolers Lærerforenings fair lærerløn-kampagne, som for alvor satte gang i skolens arbejde med at udvikle lønnen, men bag den nye lønaftale ligger et stort analysearbejde. For allerede før aftalen blev indgået, var der nogle lærere på skolen, som tjente mere end folkeskolekollegerne.

Målet var derfor at finde en løsning, så alle dem, der lå under folkeskoleniveau, blev løftet, fortæller skoleleder Henrik Christensen.

»Vi har hævet lønnen for dem, der lå lavest, og det betyder, at lærerne i gennemsnit ligger over folkeskoleniveauet«.

Samtidig sikrer aftalen, at de lærere, som påtager sig et særligt ansvar – for eksempel som klasselærere – bliver belønnet. Tidligere risikerede de at miste lønkroner, fordi klasselærerfunktionen betyder, at de ikke underviser så mange timer som kollegerne. Dermed mister de en del af deres undervisningstillæg. Den nye lønaftale kompenserer for den slags problemer.

Stig Grenov er rigtig godt tilfreds med aftalen, som han mener, kan få afsmittende virkning på andre frie skoler:

»Når andre skoler ser, at vi tilbyder både løn og gode vilkår, kan de være nødt til at følge med. Og det er muligt. Lønkronerne er jo ude på skolerne. De kommer med tilskuddet«, siger han.

Lønkronerne er jo ude på skolerne. De kommer med tilskuddet.

Stig Grenov, tillidsrepræsentant på Marie Mørks Skole

deltag i debatten