Løntjek viste fejl i hver fjerde lønseddel

Du skal være særligt opmærksom på skoleårets sidste lønseddel, viser Frie Skolers Lærerforenings løntjek

D 19. december 2019

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Der er ekstra god grund til at tjekke skoleårets sidste lønseddel. Det viser en opsamling på de 14 lønmøder, Frie Skolers Lærerforening har afholdt i løbet af efterår 2019. I forbindelse med møderne har 300 medlemmer sendt deres lønsedler ind til gennemgang hos foreningens lønkonsulenter.

Konsulenterne fandt fejl i 27 procent af de indsendte lønsedler. Heraf var der flest fejl i lønsedlerne for juni 2018, hvor flere medlemmer viste sig at have penge til gode for undervisningstillæg og overtidsbetaling.

Konsulenterne fandt fejlene ved at sammenholde lønsedler for juni med medlemmernes arbejdstidsopgørelse. Flere opgørelser viste, at medlemmerne i løbet af skoleåret havde undervist flere timer end det antal, deres udbetalte undervisningstillæg var baseret på. Lærerne har derfor krav på efterbetaling af det manglende undervisningstillæg.

Et enkelt medlem var blevet trukket i løn, fordi medlemmet havde undervist færre timer, end der fremgik i opgaveoversigten. Det er en klar fejl, da det er skolens opgave at gøre brug af de aftalte undervisningstimer. Medlemmet havde derfor penge til gode.

Flere lønsedler viste også, at overtidsbetalingen var forkert. Når en arbejdstidsopgørelse viser overtid, skal lønnen for de sidste timer tillægges 50 procent. Lønkonsulent Peter Houlberg Salomonsen mener, at fejlene på medlemmernes juni-lønsedler viser, hvor vigtig arbejdstidsopgørelsen er.

"Løn og arbejdstid hænger uløseligt sammen, og hvis man ikke får en opgørelse af sin arbejdstid, risikerer man at gå glip af penge, som man ellers er i sin gode ret til at få udbetalt", siger han.

Også fejl i pension og lokale tillæg
En anden hyppig fejl på medlemmernes lønsedler handlede om pension. En del medlemmer manglede pensionsindbetaling af løntillæg, som ellers altid er pensionsgivende. Tjekket viste også, at en del medlemmer med tjenestemandspension manglede at få indbetalt supplerende pensions til Lærernes Pension.
Fejl i pensionsindbetalinger har været en genganger i alle foreningens løntjek-kampagner, og konsulent Peter Houlberg Salomonsen fortæller, at fejlene ofte handler om små beløb på den enkelte lønseddel.

"Fejl i pension kan umiddelbart synes små, men på sigt kan betydningen være ganske stor, så der er god grund til at være opmærksom", siger han.

Lønmøderne i efteråret 2019 havde et særligt fokus på de lønaftaler, der er indgået mellem ledelse og tillidsrepræsentant. Medlemmerne blev derfor bedt om at sende deres lokale lønaftale ind sammen med lønsedlerne, og foreningens lønkonsulenter fandt adskillige eksempler på lokale løntillæg, der ikke var blevet udbetalt korrekt.

Konsulenterne fandt lønsedler, hvor medlemmer ikke havde fået udbetalt tillæg, som de var berettigede til ifølge deres lokale lønaftaler. Omvendt fandt konsulenterne også fejl, hvor medlemmer fik udbetalt løntillæg, der ikke fremgik af den lokale lønaftale.

Den gode lokale lønaftale

Erfaringerne fra konsulenternes tjek af lokale lønaftaler vil indgå i foreningens rådgivning af tillidsrepræsentanter. Især tre punkter er vigtige for en god lokal lønaftale:

  • Aftalen skal være formuleret på en måde, så det fremgår tydeligt, hvilke lokale løntillæg de ansatte er berettiget til. Og med præcise beløb.
  • Lokale løntillæg skal i aftalen defineres som enten et funktionstillæg, et kvalifikationstillæg, et engangsvederlag eller resultatløn.
  • Lokale løntillæg skal reguleres, når der er overenskomstbestemte lønstigninger.

Foreningens opfordrer tillidsrepræsentanter til at sende et udkast til den lokale lønaftale til kommentering på sekretariatet, før de skriver under.

deltag i debatten