Lønsystemet beviser sin utilstrækkelighed – men brug det!

Blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 16. september 2016

Fair lærerløn
Uffes uforbeholdne

Jeg har sagt det tit: Det decentrale lønsystem er noget møg.

Inden for de sidste tre uger har jeg to gange hørt Moderniseringsstyrelsen (MOS) – vores forhandlingsmodpart – fortælle om fortræffelighederne ved det decentrale lønsystem, vi har. Der er dog i deres optik to problemer: Det anvendes ikke efter hensigten, og der skal tilføres flere centrale midler til systemet, så der bliver mere at forhandle om på skolerne.

MOS mener ikke, at systemet fungerer efter hensigten. For den decentrale løn skal fordeles til de dygtigste lærer, politifolk, soldater og så videre – men det bliver den ikke alle steder, og det beklager MOS.

 

Og når der ikke er penge nok i systemet, så er der ikke nok på spil, og derfor skal der tilføres lønsystemet flere penge.

Men det er selvfølgeligt slet ikke problemet. Problemet er, at arbejdsgiverne – både MOS, skoleforeningerne og skolerne – ikke sørger for, at der kommer nogle penge på bordet til de decentrale lønforhandlinger. De statslige tilskud indeholder midler, så der er plads til decentral lønudvikling – det bekræfter MOS. Men institutionerne bruger midlerne på alt andet end løn.

Og man kan stille et enkelt spørgsmål, som MOS intet svar har på, og det lyder: Lønssystemet er hentet fra det private arbejdsmarked, hvor det nogle gange går godt og andre gange skidt, og derfor er der forskel på, hvor mange penge der er at forhandle om. Men i den offentlige sektor er der udelukkende udsigt til nedgang og besparelser, så hvordan får vi lønssystemet til at fungere? Det kan MOS ganske enkelt ikke svare på. De siger, at pengene er på skolerne, hvilket selvfølgeligt er sandt, men da de ikke er øremærket, så betyder det ofte, at det netop er lønnen, som skolerne sparer på, når krisen kradser.

Vi arbejder selvfølgelig på at få ændret lønsystemet, så det kommer til at fungere bedre, men indtil vi forhåbentligt lykkes med det, skal vi alle sammen gøre vores yderste for at stille ambitiøse krav til løndannelsen ude på skolerne.

Og denne tid på året er vigtig i den forbindelse. For det er nu, at skolerne lægger budget for 2017. Derfor skal I sammen på skolen lave jeres input til budgettet. Sørg for, at der bliver sat penge af til decentral lønudvikling. Nok penge. På den måde kan I sætte dagsordenen for, hvilke forventninger I har til lønudviklingen på skolen. Skolens budget danner baggrund for prioriteringerne i næste års skoledrift, og derfor er det så vigtigt, at I laver dette input. Og husk, at være ambitiøse I jeres krav, så der faktisk bliver noget at forhandle om.

Så selvom vi ikke bryder os om systemet, så skal vi bruge det – for det er det, som vi har.

deltag i debatten