Lønmøder viste fejl på hver tredje lønseddel

Knap 300 medlemmer fra hele landet fik tjekket deres lønseddel på efterårets lønmøder. Foreningens lønkonsulenter fandt fejl på omkring hver tredje lønseddel, og et enkelt medlem havde 85.000 kroner til gode.

D 28. november 2022

af AF METTE SØNDERGÅRD · FOTO MARTIN DAM KRISTENSEN

Det kan være svært at forstå sin lønseddel. Det har mange medlemmer nikket genkendende til på de lønmøder, Frie Skolers Lærerforening har afviklet i løbet af efteråret.

Ni steder rundt i landet har foreningen inviteret til lønmøde med oplæg om, hvordan lønnen og lønsedler skal se ud, og mulighed for at få tjekket sin personlige lønseddel for fejl.

Næsten alle møder var fyldt op, flere var overtegnet, og der blev fundet mange forskellige fejl og mangler på medlemmernes lønsedler, fortæller lønkonsulent Torben Løvschall.

»Jeg tror ikke, det skyldes, at skolerne bevidst prøver at snyde, men der opstår forskellige fejl, fordi tillæg måske ikke bliver reguleret, der bliver glemt pension af forskellige tillæg. Der kan også være lønaftaler, der måske ikke er helt klare, eller der kan være nogle cirkulærebemærkninger, som skolerne ikke har helt styr på«, forklarer han.

Medlem manglede 85.000 kroner
Flest fejl blev der fundet på de lokale løntillæg. Det drejede sig især om medlemmer, der manglede tillæg, de havde ret til, tillæg, der ikke var blevet reguleret, men der var også fejl i centrale løntillæg og måden, hvorpå pensionen var beregnet.

»Det er lidt overraskende, at vi finder så mange fejl på de lokale løntillæg«, siger Torben Løvschall. Den største fejl blev fundet hos et enkelt medlem. Han manglede 55.000 kroner på lokallønnen og 30.000 kroner i undervisningstillæg over de seneste fem år.

Overvældende opbakning
Formålet med lønmøderne er – ud over at tjekke lønsedler – at sætte fokus på lønnen og få medlemmerne til at tale om lønnen hjemme på skolerne. Og de mål ser ud til at være indfriet, for foreningen har fået positiv respons på møderne, og mange medlemmer har efterfølgende ringet ind på sekretariatet med opfølgende spørgsmål, fortæller foreningens formand, Monica Lendal Jørgensen, som selv har været med på en del af møderne.

»Der har været en overvældende opbakning og god stemning på lønmøderne, og mange medlemmer har meldt tilbage, at de har fået en masse ud af møderne. Mange har fået nogle overraskelser, som de skulle hjem på deres skoler og undersøge nærmere, og flere medlemmer har fået øjnene op for, at deres løn måske ikke er så god, som de går og tror«, siger Monica Lendal Jørgensen.

Har du ikke været med på et lønmøde, men ønsker at få gennemgået sin lønseddel, kan du altid kontakte sekretariatet på fsl@fsl.dk.

Tjek dine egne tillæg

FRA RANDERS REALSKOLE var en flok på fem kolleger taget til lønmøde sammen – både for at tjekket lønsedlerne, men også for at få en social aften ud af det.

Flere af lærerne fortalte, at det kan være svært at forstå sin lønseddel, selvom man har været lærer i mange år. De fik flere forskellige overraskelser på deres lønsedler, og dermed havde de stor glæde af lønmødet.

»Nu har vi fået en fælles tilbagemelding på vores lønsedler, så nu kan vi også snakke om det i fællesskab og hjælpe hinanden med at forstå det. Det er rigtig godt«, sagde Palle Didriksen.

På billedet er det fra venstre Simon Kousgaard Balken, Mette Amstrup Haslund, Palle Didriksen, Malene Romby og Mette Ernstsen.

Det er altid godt at få et brushup på lønnen, så man er sikker på, at der ikke er noget, man har overset. Og så er det altid godt at komme ud og møde nogle andre, høre, hvad der bliver arbejdet med på andre skoler

JACOB GRUNDKÆR, TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ AARHUS EFTERSKOLE

Som efterskolelærer kunne jeg godt tænke mig, at vi havde større mulighed for resultatløn eller en eller anden form for overskudsdeling. Hvis vi beholder eleverne i huset hele året, så har det jo stor indflydelse på skolens økonomi, men så er det også, fordi vi lærere har gjort vores arbejde godt, og det burde vi blive honoreret for.

FLEMMING BLOCH, LÆRER PÅ TIRSTRUP IDRÆTSEFTERSKOLE

deltag i debatten