Lønkampagnen løfter lokallønnen 21 procent

Tal fra Finansministeriet viser, at lokallønnen på de frie skoler steg med 21 procent fra 2016 til 2017

D 15. januar 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Lønkampagnen virker. Fra april 2016 til april 2017 voksede værdien af de lokale løndele på de frie skoler med 21 procent. Det viser de nyeste officielle tal fra Finansministeriets forhandlingsstatistik.

Den store stigning glæder formanden Uffe Rostrup:

»Det er rigtig flot, det her, og det går den rigtige vej. Det viser, at når vi alle sammen kaster ressourcer ind i lønforhandlingerne, så stiger lønnen«, siger Uffe Rostrup.

Men selv om lønnen steg så meget, tjener lærerne på de frie skoler stadig væsentligt mindre end folkeskolelærerne. Og trods de mange ressourcer, der er lagt i fair lærerløn-kampagnen, er det ikke lykkedes at komme tættere på folkeskoleniveauet.

Efterskolelærernes månedsløn ligger i gennemsnit 2400 kr. under folkeskolelærernes, mens lærerne på grundskolerne tjener 1500 kr. mindre end de kommunale lærere om måneden. Og det ærgrer Uffe Rostrup:

»Det viser, at vi har et fuldkommen tåbeligt lønsystem. Vi har gennemført den mest omfattende kampagne i foreningens historie. Alligevel er vi ikke kommet tættere på folkeskolelærernes løn og vores mål. Det er helt uacceptabelt«, siger Uffe Rostrup.

De lokale løntillæg steg med 21% fra april 2016 til april 2017. I kroner og ører svarer det til 40,5 millioner. Stigningen fordeler sig sådan, at grundskolelærerne forhandlede sig til 35,5 millioner kroner mere fra 2016 til 2017, mens efterskolelærerne forhandlede 5 millioner kroner mere hjem.

Der er også store forskelle, når vi kigger på udviklingen i de lokale løndele. Det gennemsnitlige lokale løntillæg på efterskolerne steg med 1500 kr. per lærer fra april 2016 til april 2017, mens grundskolernes løntillæg steg med i gennemsnit 4500 kr. per lærer.

Lærerne på de frie skoler får i gennemsnit 22.000 kr. om året i lokale løntillæg, men lønnens størrelse varierer med skoleformen. Efterskolelærerne får i gennemsnit 17.000 kr. i lokalløn om året, mens grundskolelærerne får 24.000 kr.. På friskolerne under Dansk Friskoleforening tjener lærerne i gennemsnit 18.500 kr.

Og den forskel skal foreningen have fokus på, siger Uffe Rostrup:

Vi har en kæmpeudfordring på efterskolerne, men den er også stor på friskolerne. Og det er åbenlyst, at vi må finde ud af, hvordan vi kan løfte lønnen på de to områder. Det kan ikke være rigtigt, at de sakker så langt efter de andre.

Uffe Rostrup, FSL-formand

I 2015 steg løngabet til folkeskolen, men i 2016 rykkede vi igen tættere på en fair lærerløn. I 2017 formåede vi kun at holde afstanden til folkeskolen på trods af vores omfattende lønkampagne.

deltag i debatten