Lønkampagne går ind i ny fase

En offentlig kampagne på nettet og busser er slut, og kampen for en fair lærerløn på de frie skoler går nu ind i sin tredje fase. Fokus er på de lokale lønforhandlinger

D 19. april 2016

af Jesper Fjeldsted, Journalist
Fair lærerløn

537.829. Så mange mennesker fik i løbet af marts vist en af annoncerne fra Frie Skolers Lærerforenings (FSL) lønkampagne på deres Facebook-væg. Lønkampagnens slogan Fair lærerløn har dermed for alvor været ude at arbejde i offentligheden, og det er ikke gået forbi i stilhed.

Knap 1.000 kommentarer har kampagnen affødt på Facebook, og over 1.500 personer har prøvet beregneren på hjemmesiden fairlærerløn.dk. Beregneren viser, hvor meget lønefterslæbet på de frie skoler koster en lærer over et helt arbejdsliv.

Desuden har knap 100 tillidsrepræsenter tilkendegivet, at deres skole skal på kampagnesidens lønkort, der viser de skoler, hvor lønnen allerede er fair eller godt på vej dertil.

Resultat skal måles lokalt
FSL-formand Uffe Rostrup håber, at foreningens prioritering af en offentlig kampagne kommer tillidsrepræsentanterne til gode i de kommende lønforhandlinger, så endnu flere skoler kan komme på lønkortet.

»Lønkampagnen kører helt frem til overenskomstforhandlingerne i 2018, og nu har vi så afviklet første omgang af den offentlige del, der skal oplyse danskerne om, at vi har dårligere lønforhold på de frie skoler end i folkeskolen. Vi ved fra blandt andet tillidsrepræsentanterne, at det har været et udbredt ønske, at forældre og offentlighed skal kende til lønforholdene. Da en viden om og erkendelse af udfordringen er første skridt mod faktisk at gøre noget ved lønnen«.

De foreløbige tilkendegivelser fra tillidsrepræsentanter viser flere eksempler på markante lønstigninger, der kan tilskrives, at problemstillingen om efterslæbet til de lokale folkeskolen har vundet større anerkendelse end tidligere.

Fair løn kræver kamp
I næste fase af lønkampagnen vil FSL fortsætte den politiske kamp for at ændre det statslige lønsystem, så prioriteringen af løn lokalt ikke undermineres af for eksempel omprioriteringsbidrag eller andre statslige besparelsestiltag.

Fra lønkonsulenterne på foreningens sekretariat vil indsatsen fokusere på at støtte op om tillidsrepræsentanter i de lokale forhandlinger samt følge den samlede lønudviklingen på de frie skoler tæt.

»Det er helt afgørende, at vi holder et vågent øje med, om den decentrale løn udvikles tilstrækkeligt. Bedre lønforhold er ikke noget, der kommer flyvende med storken fra de varme lande – det er noget, som vi skal kæmpe for. Og selvom faglig kamp ikke normalt kendetegner de frie skoler, så er det her værd at kæmpe for«, siger FSL-formand Uffe Rostrup.

deltag i debatten