Loft over antal anbragte børn på kostskoler er tåbeligt og vil de facto kunne lukke skoleformen

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 23. april 2021

Debat
Uffes uforbeholdne

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fremsætter på mandag et lovforslag om, at der fremover kun må optages otte anbragte børn på en kostskole. Forslaget er en udløber af sagen om Havregården, som optog børn, som skolen ikke var godkendt til og ikke kunne håndtere.

Men det er jo ikke en generel ting, som gælder for alle kostskoler, og derfor er ministerens sanktion også helt skudt forbi. Ministerens lovforslag risikerer at lukke kostskolerne. Hvis det sker, skal nogle af de mest udsatte børn i vores samfund finde et nyt sted at gå i skole – et skoletilbud, som i dag måske slet ikke findes. Det øger i hvert tilfælde ikke trygheden blandt disse udsatte børn og unge.

Forslaget er kommet meget hurtigt frem, og i Frie Skolers Lærerforening kontakter vi derfor alle de uddannelsespolitiske ordførere og advarer mod forslagets konsekvenser. Herudover kommer der på mandag et indlæg i Altinget, som også problematiserer forslaget, sådan at vi også ud i den brede offentlighed udstiller forslaget, som virker helt forkert på alle fronter.

Det kan ikke være rigtigt, at fordi én skole ikke overholdt betingelserne for optagelse af elever, så skal det gå ud over alle andre. Denne form for enkeltsags-lovgivning og kollektiv afstraffelse tager jeg på det kraftigste afstand fra.

I foreningen arbejder vi derfor aktivt for, at uddannelsesordførerne bliver oplyste og forhåbentlig stemmer imod forslaget, når det kommer til behandling på mandag.

deltag i debatten