Lempede restriktioner får ringe betydning for lærere i de syv nordjyske kommuner

Alle elever på komme tilbage på skolen, men lempede restriktioner i Nordjylland ændrer ikke på lærernes arbejdsvilkår

D 15. november 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

På et pressemøde fredag den 13. november lempede regeringen og sundhedsmyndighederne en anelse på restriktionerne i de syv nordjyske kommuner. Lempelserne, som træder i kraft mandag den 16. november, har ringe direkte betydning for lærerne på de frie skoler. Men de får betydning for de frie skoler.

Lempelserne betyder, at den kollektive trafik igen må krydse kommunegrænserne mellem de syv kommuner. Det har betydning for dig, hvis du bruger kollektiv transport for at komme på arbejde.

Myndighederne opfordrer fortsat til, at man ikke bevæger sig ind og ud af de syv kommuner, ”… medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det”, som det så poetisk udtrykkes.

Men som lærer udfører du en kritisk funktion, så du må fortsat krydse kommunegrænserne, både ind og ud af de syv kommuner og mellem kommunerne, hvis det er nødvendigt for at udføre dit arbejde. Du skal dog have dokumentation fra din arbejdsgiver på, at du er lærer og dermed har en kritisk funktion.

For skolerne har lempelsen en række konsekvenser:

  • Skolerne bør have skærpet opmærksomhed på, at ingen møder op med symptomer på sygdom, på håndhygiejne, rengøring, eventuelle afstandskrav og eventuelle krav om mundbind på fællesarealer.
  • Der bør på alle skoler være særligt opsynspersonale, som holder øje med, at retningslinjerne overholdes.
  • 5.- til 8.-klasse må komme tilbage på skolen og modtage fysisk undervisning. Dog skal elever, som bor uden for de syv kommuner, eller som bor i en af de syv kommuner men går i skole udenfor, onlineundervises. Særligt sårbare elever kan dog få lov til at krydse kommunegrænserne for at komme i skole.
  • En-meter-kravet genindføres i skolerne.
  • Der skal ikke afholdes aktiviteter, hvor elever blandes på tværs af klasser og klassetrin. Fælles frikvarterer bør undgås. 

Find de opdaterede restriktioner på uvm.dk

deltag i debatten