LC-organisationer forfølger brud på ILO-konventionen

Organisationerne i Lærernes Centralorganisation vil have undersøgt, om lærerlockouten var i strid med internationale konventioner

D 4. oktober 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Frie Skolers Lærerforening og de andre organisationer i Lærernes Centralorganisation (LC) har bedt LC undersøge mulighederne for at gøre den daværende regering ansvarlig for konventionsbrud i forbindelse med lærerlockouten i 2013. Det fortæller foreningens formand, Uffe Rostrup.

Det sker, efter at bogen ’Søren og Mette i benlås” har dokumenteret, at daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) allerede i oktober 2012 forsøgte at sikre sig opbakning fra oppositionen til et muligt indgreb i en konflikt med lærerne.

Organisationerne mener, at det forhold, at regeringen forberedte et indgreb i en konflikt, længe før forhandlinger var begyndt, bryder med principperne om frie og fair forhandlinger – principper, som Danmark har forpligtet sig til at overholde ved at underskrive ILO-konventionen. ILO (International Labour Organization) er det trepartsorgan under FN, som blandt andet beskæftiger sig med overenskomster, organisering og arbejdsforhold.  

Uffe Rostrup fortæller, at ILO ikke har mulighed for at idømme sanktioner til et land, som bryder de internationale konventioner, men hvis en konvention er blevet brudt, kan regeringen have pådraget sig et ansvar i forhold til dem, der led skade efter konventionsbruddet. Regeringen kan eventuelt gøres erstatningspligtig.

deltag i debatten