Lærerne vil have en ny regering

Vi får et regeringsskifte ved det kommende folketingsvalg, hvis det står til Frie Skolers Lærerforenings medlemmer. Enhedslisten er det største parti hos de 1.359 medlemmer, der svarede på vores undersøgelse i starten af april.

D 16. maj 2019

af Julie Løndahl Grove, Journalist
FV19

Skal Lars Løkke Rasmussen (V) fortsætte som statsminister, eller skal vi have en ny regering? Det vil det kommende folketingsvalg snart vise. I starten af april spurgte Frie Skoler vores medlemmer, hvem de ville stemme på, hvis der var valg nu, og det gav et helt tydeligt billede: Lærerne ønsker en ny regering, og Enhedslisten ville blive Folketingets klart største parti med over 20 procent af stemmerne.

1.359 medlemmer svarede på undersøgelsen, og den viste, at lærerne på de frie skoler har de rød-grønne partier som deres favorit.
Mere end hver femte ville sætte krydset ved Enhedslisten, hvis der var folketingsvalg i dag. Dermed fortsætter tendensen fra folketingsvalget i 2015, hvor Enhedslisten ifølge undersøgelsen også fik flest stemmer fra medlemmerne. 

Dengang fik Socialdemokratiet næstflest stemmer, men hvis der var valg i dag, ville Socialdemokratiet kun opnå omkring ti procent af
stemmerne. Næststørste parti ville blive SF, som traditionelt set har været en storfavorit blandt lærere, men partiet oplevede en stor tilbagegang hos medlemmerne fra 2011 til 2015.

Det ser dog ud til at vende ved det forestående folketingsvalg. Vores undersøgelse viser, at SF igen er på vej frem hos lærerne på de frie skoler og vil få næsten 15 procent af stemmerne. Samlet ville de partier, der traditionelt hører til i rød blok, få over 65 procent af stemmerne, hvis medlemmerne, der har deltaget i undersøgelsen, skulle bestemme, og dermed ville vi få en helt ny regering.

Lockouten spøger stadig 
Efter skolereformen og lockouten i 2013 fik de partier, der traditionelt høster mange stemmer hos lærerne, Socialdemokratiet og SF, et ordentlig hak i tuden fra lærerne. 

I 2011 fik Socialdemokratiet og SF hver over 20 procent af stemmerne, men de blev ved valget i 2015 straffet for både skolereformen og lockouten i 2013. Kun 11 procent af lærerne stemte i 2015 på SF, mens socialdemokraterne røg ned på knap 16 procent af lærernes stemmer. 

Det ser dog ud til at blive endnu værre for Socialdemokratiet ved det kommende folketingsvalg. Hvis undersøgelsen blandt medlemmerne på de frie skoler holder stik, vil blot ti procent af lærerne sætte kryds ved Socialdemokratiet. For Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening, er det ikke en overraskelse, at lærerne stemmer på de rød-grønne partier, men heller ikke, at Socialdemokratiet igen står til en tilbagegang hos lærerne.

"Jeg tror, at Socialdemokratiet klarer sig dårligt hos lærerne på grund af flere ting: Lockouten i 2013, at de vil reducere koblingsprocenten kombineret med parties skift i menneskesyn. Især lockouten har stadig en del at sige. Mange har ikke glemt, at Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre ødelagde en arbejdstidsaftale, som nok trængte til justering men ikke en afskaffelse. Det har jeg det selv svært med, og det er jeg næppe alene om", siger han og har også et bud på Enhedslistens popularitet.

"At Enhedslisten er det klart største parti, tror jeg, skyldes to ting. For det første var de ikke en del af den tidligere røde regerings indgreb i lærerkonflikten, og så har partiet en grøn agenda, som sikkert tiltaler mange lærere", siger Uffe Rostrup. Hverken Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Kristendemokraterne eller Liberal Alliance ville komme over spærregrænsen på to procent, hvis det står til lærerne på de frie skoler. 

Undersøgelsen viser, at omkring 13 procent af medlemmerne i starten af april stadig var i tvivl om, hvor krydset skal sættes. På næste side kan du læse, at Frie Skolers Lærerforenings formand, Uffe Rostrup, også er i tvivl om, hvor han skal sætte sit kryds, hvis man kun skal have de frie skolers interesse for øje. 

Sådan har vi gjort

1.359 medlemmer svarede på den undersøgelse, Frie Skoler i starten af april sendte ud til alle medlemmer af foreningen. Besvarelserne svarer til medlemsfordelingen på henholdsvis en privatskole, en friskole og en efterskole, ligesom besvarelserne kommer fra medlemmer, der er jævnt fordelt i alder – nøjagtig som foreningens medlemssammensætning, hvorfor undersøgelsen er repræsentativ.

I 2015 oplevede SF stor tilbagegang hos lærerne. Blot 11 procent af de lærere, der har deltaget i undersøgelsen, satte dengang deres kryds ved SF, og dermed gik partiet omkring 10 procentpoint tilbage. Til gengæld gjorde Alternativet sit indtog i Folketinget og høstede næsten 16 procent af lærerne på de frie skolers stemmer.

I 2011 var SF og Socialdemokratiet de klart største partier hos lærerne med samlet over 41 procent af stemmerne. Bemærk, at knap 9 procent ikke husker, hvor de satte deres kryds dengang

deltag i debatten