Lærerne taber sag om hviletid

Afgørelse i Højesteret sidestiller Lov 409 med en overenskomst i sag om fravigelse af læreres hviletidsbestemmelse

D 25. juni 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Højesteret gik imod lærerne i den sag, Lærernes Centralorganisation havde rejst om hviletidsbestemmelserne.

Sagen går tilbage til lockouten og Lov 409. Dengang indeholdt læreroverenskomsten en aftale om, at skolerne i særlige situationer kunne fravige Arbejdsmiljølovens 11-timersregel.

Fravigelsesreglen blev videreført i Lov 409. Men Lærernes Centralorganisation rejste en sag mod staten med en påstand om, at man ikke kan fravige Arbejdsmiljøloven uden aftale mellem parterne. Det fremgår af Arbejdsmiljøloven, at hviletidsbestemmelserne kun kan fraviges, hvis parterne indgår aftale om det.

Østre Landsret behandlede sagen, og afgørelsen her gik lærerne imod. Østre Landsret mente, at lovindgrebet var at sidestille med en overenskomst.
Den afgørelse ankede Lærernes Centralorganisation til Højesteret, som for nylig stadfæstede Østre Landsrets afgørelse.

Højesteret er enig i, at loven kan sidestilles med en overenskomst. Samtidig bemærker Højesteret, at Lov 409 bruger fravigelsesbestemmelserne i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, og at tjenestemændenes arbejdstidsaftale er en aftale mellem parter på arbejdsmarkedet. Godt nok ikke mellem lærerne og deres arbejdsgivere, men nogle andre parter.

Desuden peger Højesteret på, at de indførte fravigelsesbestemmelser i tjenestemændenes arbejdstidsaftale ligner de bestemmelser, som parterne på lærerområdet havde før lockouten. På den baggrund afviser Højesteret lærernes søgsmål.

Jette Morsing, der er forhandlingschef i Frie Skolers Lærerforening, tager afgørelsen til efterretning, men hun undrer sig over dommen:
»Jeg forstår ikke, at retten kan komme til det resultat, og jeg synes, at det er helt urimeligt, at man på den måde sætter lighedstegn mellem aftaler og lov«, siger hun.

deltag i debatten