Lærerne på Lykkeskolen er chokerede

Efter syv måneders skærpet tilsyn fik Lykkeskolen i Aarhus den nedslående besked: Reglerne er brudt, tilliden er væk, og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) påtænker at stoppe statstilskuddet og kræve at få tilbagebetalt mere end et års tilskud. Men lærerne på skolen kan ikke genkende det billede, som styrelsen tegner i den 32 sider lange redegørelse fra den 6. juni 2018. Det skrev lærerne ud i en fælleserklæring dagen efter. Tillidsrepræsentant Hans Jørgen Vad fortæller her om sin oplevelse af tilsynet og hele forløbet.

D 18. juni 2018

af Mette Søndergård, Redaktør

Hvordan reagerede I på lærerværelset, da beskeden kom fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet?
Folk blev ret chokerede, for det havde vi ikke forventet. Der har selvfølgelig været en usikkerhed under hele forløbet, men alle havde troet, at vi ville gå fri. Mange lærere har deltaget i tilsynet og svaret på en masse spørgsmål, og samtidig har vi altid haft et godt renommé og gode resultater her på skolen. Så vi kan slet ikke se, hvad grundlaget er for at fjerne tilskuddet.

Hvordan vil du beskrive forløbet, siden I kom under skærpet tilsyn i november 2017?
Det har været dybt frustrerende. Vi har ventet og ventet på at få svar. Først skulle det komme i februar, men siden blev det udsat to gange, og så får vi smidt det her i hovedet lige før de mundtlige eksamener. Og jeg kan ikke se, at der er noget i rapporten, som ikke kunne være skrevet tilbage i februar. Så folk føler virkelig, at vi har fået en rigtig, rigtig dårlig behandling. Du skriver på din egen Facebook-side, at flere politikere gerne vil de muslimske friskoler til livs, men fordi det er svært at gøre ved lov, kan man prøve »at smugle det administrativt ind ad bagdøren«.

Hvad mener du med det?
Der står jo i rapporten, at Lykkeskolen er udtaget til tilsynet på baggrund af dokumentaren ’Moskeerne bag sløret’ fra marts 2016. Så er det da mærkeligt, at det skærpede tilsyn først kommer i november 2017. Men det, der sker, er, at Socialdemokratiet med opbakning fra Dansk Folkeparti melder ud, at de ikke vil have muslimske friskoler. Det er bare svært at indføre ved lov, og så kan der opstå et politisk pres. Sådan har vi oplevet det her på skolen.

Hvad bygger du de anklager på?
Altså, når det kommer til spørgsmålet om frihed og demokrati, så står der kun i rapporten, at man er »i tvivl om«. Der er ikke nogen konkret dokumentation. Og normalt kommer tvivlen jo den anklagede til gode, men her kommer tvivlen den anklagede til skade. Så er det jo omvendt bevisbyrde, hvilket er ret umuligt at leve op til.

STUK skriver eksempelvis efter mindst tre tilsyn fra september til april, at den har observeret flere lærere, der taler dårligt dansk, og ét sted står nævnt, at læreren ikke kunne ordet ’kilde’?
Efter min opfattelse nævner de de samme lærere igen og igen. Vi har én lærer, der underviser i arabisk og måske godt kan tale med accent. Men jeg taler dansk med hende hver dag. Og så har vi en anden, som er en syrisk flygtning, der har været i jobprøvning og var dårlig til dansk i starten, men som har bestået danskprøven i april 2018. Hvis du spørger en hvilken som helst araber, så kan du finde enkelte ord, de ikke forstår. Så det er en lille ting.

Men hvis en lærer skal undervise på en friskole, skal vedkommende jo mestre dansk i skrift og tale?
Når jeg taler med kolleger, så kan jeg konstatere, at der ikke er den samme fleksibilitet hos os sammenlignet med andre friskoler. Rapporten giver et billede af, at vi er en skole, hvor flere lærere ikke taler dansk, og det er misvisende. Det kan vi slet ikke genkende.

I bliver også kritiseret for censurerede biologibøger. Hvorfor har I dem liggende på depotet?
Her er det vigtigt at nævne, at STUK i rapporten fra november 2017 ikke skriver, at bøgerne var kasserede og blev fundet på depotet. De biologibøger blev så til en stor overskrift i BT. Men det korte af det lange er jo, at de bøger ikke bliver brugt af eleverne, og det viste vores skoleleder også tilsynet ved at gå op i klasserne og finde de nuværende biologibøger.

Hvis de ikke bliver brugt længere, kunne I så ikke have smidt dem ud?
Jo, det kunne vi da. Men vi ved, at vi får uanmeldte besøg, og hvis vi ville misbruge dem til et eller andet, så ville vi have gemt dem. Der er ikke noget, der er skjult, for de bliver ikke brugt.

I får også kritik for jeres lave antal timer og dårlige faciliteter i de praktisk-musiske fag. Hvilken rolle spiller de praktisk-musiske fag på Lykkeskolen?
Vi har alle fag dækket ind. Vi har sløjd, musik, madkundskab, håndarbejde og idræt. Man kan altid sige, om vi har det nok. Styrelsen taler meget om vores prioritering af fagene, men det sker jo på alle skoler. Vi prioriterer arabisk-undervisning, og så er der selvfølgelig andet, der falder fra.

I forhold til tidligere tilsyn siger du selv, at I ikke har de hal-faciliteter, som I havde forventet, og at I kun er nået til dialog om et samarbejde med en lokal musikskole?
Ja, sådan kan du godt udpege enkelte ting, som vi gerne vil arbejde videre med. Men er de ting basis for at lukke en skole? Sådan spørger vi lærere os selv, fordi vi kender andre skoler med samme udfordringer. Problemet er, hvis vi får meget strengere behandling end andre skoler. Hvis vi skal aflyse arabisk og religiøs undervisning for at imødekomme styrelsen kritik, så er det jo hele friskoletanken, der går fløjten. Vores indstilling er, at vi gerne vil gøre det bedre, men det hele er jo elastisk i den her verden, så de er nødt til at fortælle os, hvad vi skal rette ind.

I tråd med skolens egen revisor er STUK også bekymret for skolens økonomi og skriver, at skolen ikke har levet op til 'stå mål med-kravet' siden det første tematiske tilsyn i april 2017. Derfor er tilliden til skolens ledelse væk. Kan du på nogen måder forstå, at en styrelse, der ser på skolen udefra, ikke har tillid til ledelsen?
Nej, vi kan på ingen måder genkende, at man ikke skulle kunne have tillid til skolens ledelse. Skolen har også haft et glimrende samarbejde med kommunen, politi og sociale myndigheder. Men vi må ikke få aktindsigt i deres interne rapporter, så vi aner ikke, hvad de konkret har skrevet efter deres besøg. Vi må heller ikke få aktindsigt i de henvendelser om skolen, som vi har hørt, de har fået udefra. Vi må ikke engang høre, hvad henvendelserne drejer sig om. Så vi føler, vi står i en retsløs tilstand. 

Svarfristen for eventuelle bemærkninger fra Lykkeskolen til rapporten er den 21. juni, hvorefter »styrelsen vil træffe en endelig afgørelse i sagen«. 

Tilsynet og Lykkeskolen

  • 6. juni modtog Lykkeskolen en påtænkt afgørelse fra Styrelsen for Kvalitet og Undervisning.
  • Styrelsen meddelte, at den tilbageholder skolens tilskud fra og med juli 2018. Samtidig påtænker styrelsen at træffe afgørelse om at lade skolens tilskud bortfalde i sin helhed fra og med juli 2018 og om at tilbagebetale tilskuddet fra og med den 28. april 2017.
  • Lykkeskolens samlede tilskud i 2017 var på 8,3 millioner kroner.
  • Skolen kom under tematisk tilsyn den 28. april 2017 og under skærpet tilsyn den 7. november 2017. 

Kilde: Styrelsen for undervisning og kvalitet.

Læs mere i bladet Frie Skoler

Interviewet med Hans Jørgen Vad bliver bragt i juni nummeret af bladet Frie Skoler, der udkommer i uge 26.

I bladet kan du også læse et interview med undervisningsminister Merete Riisager om det skærpede tilsyn med de frie skoler. 

deltag i debatten