Lærerne for de mindste skal tilbage på skolerne, men det skal ske trygt

Et blogindlæg af Uffe Rostrup formand for Frie Skolers Lærerforening om den aktuelle corona-situation.

D 7. april 2020

Corona
Uffes uforbeholdne
Debat

Der er helt sikkert mange tanker, der går igennem hovedet på dig om, hvordan du skal forholde dig i disse corona-tider, og de er næppe blevet færre i det seneste døgn. Genåbningen afføder desværre også flere spørgsmål end egentlige svar i den øjeblikkelige situation i vores forening.

Hvis du skal på arbejde i næste uge, er du sikkert bekymret for smittefaren, for din egen og din families sundhedssituation og for dine elevers mulige smitte af hinanden. Hvis du nødunderviser hjemmefra i yderligere en måned, er du nok bekymret for den manglende indlæring hos dine klasser, de socialt udsatte elever, som du har, og ikke mindst for den manglende sociale oplevelse, som eleverne har af at være sammen.

Uanset om du er lærer i det ene eller andet scenarier eller i begge, så er det fuldt forståeligt, at du er bekymret. Men hverken jeg eller nogen andre lærere er læger, og derfor bliver vi nødt til at bakke op om, at regeringen og sundhedsmyndighederne ved, hvad de gør.

Men skoleåbningen skal ske på et betryggende grundlag for lærerne. Og derfor er det afgørende, at skolerne nu inddrager tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i, hvordan man lokalt kan få indrettet arbejdspladsen og arbejdsforholdene på en måde, så tilbagevenden til skolerne sker på sundhedsfaglig betryggende vis. Der skal således opsættes regler for ekstra rengøring, mulighed for opdeling af undervisning, udeundervisning i væsentlig grad, hyppig håndvask og afspritning, samfærdselsregler og så videre. Det kræver faktisk en del arbejde – et arbejde, som mange ledere sikkert allerede har taget fat på, men som lærerne skal inddrages i – det er trods alt os, der har kontakten med børnene.

Og så er det vigtigt, at skolen ikke åbner, før der er styr på disse ting. Vi skal ikke have hovsa-løsninger i en tid, hvor alarmberedskabet er på sit højeste. Der skal være ordentlige løsninger, inden vi sætter skolerne i gang igen. Hellere vente til torsdag i næste uge end at tage genveje til en hurtig åbning af skolen.

I foreningen arbejder vi også på at se, om vi kan etablere et samarbejde med skoleforeningerne på både grundskoleområdet og efterskolerne om at give fælles svar på de mange og sikkert også komplicerede spørgsmål, der vil opstå i forbindelse med den nye situation. Vi håber, at det lykkes, for det vil være meget ulykkeligt, hvis vi vender tilbage på skolerne, og der efterfølgende opstår alskens ballade om sager, som kunne være løst, hvis vi havde talt sammen. Jeg ved endnu ikke, om det lykkes at etablere et sådant samarbejde – også det afventer svar.

På arbejdstidsspørgsmålet er der også masser af spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at vi sammen med Efterskoleforeningen vil se på de anbefalinger, som vi har lavet i fællesskab for at sikre en god tilbagevenden til efterskolerne. Hvad de nye anbefalinger bliver, er det alt for tidligt at sige.

På grundskolerne er der mange slags lærere og børnehaveklasseledere. Der er dem, som kun har timer i børnehaveklassen og indskolingen, og de skal jo fysisk være på skolen fremover. Så er der dem, der fortsat er fuldtidshjemsendt, og for dem gælder, at omlægning af opgaver i perioden skal ske i dialog med læreren/børnehaveklasselederen, og at der bør tages behørigt hensyn til, at der ikke oparbejdes en pukkel af timer til en senere periode. Og så er der den flok, som skal undervise de store elever hjemmefra og de små fysisk på skolerne. Umiddelbart vil det give absolut bedst mening, hvis der bliver ændret i opgavefordelingen, så lærerne kun skal den ene af tingene – altså enten arbejde på skolen eller virtuelt.

Men igen: Husk at holde styr på jeres arbejdstid. Ikke mindst i de store klasser. For nu, hvor eksamenerne er aflyst, vil mange af jer, der skulle have afholdt dem, pludselig skulle planlægges med undervisning. Det har betydning for jeres præsterede timetal, med mindre at I lokalt laver en lokal aftale.

På efterskolerne vil jeg anbefale, at I venter med at lave nye lokale aftaler til, at vi har haft en chance for at melde en evt. anbefaling ud sammen med Efterskoleforeningen.

Vi kommer i den kommende tid til løbende at opdatere det spørgsmål/svar-ark (FAQ’en), som ligger på foreningens hjemmeside. Du vil der kunne få svar på meget, men hvis svaret på dit spørgsmål ikke er der, så skal du endelig henvende dig til os. Vi vil prøve at få svarene ud til dig så hurtigt som muligt, og derfor modtager du også ekstraordinært mange nyhedsbreve for tiden – det håber vi, at du har forståelse for er nødvendigt.

Jeg håber virkelig, at du på trods af al denne megen corona-virak er ved godt mod. Vi har stadig en ualmindelig vigtig samfundsmæssig rolle at spille som lærere. Det at være lærer er for mange af os, både det vi arbejder med, og det vi er. Lad os vise, at vi selvfølgelig gerne vil være med til at lukke Danmark op på en fornuftig måde, men lad os først gøre det, når der er betryggende forhold, som sikrer os som ansatte på den enkelte frie skole.

deltag i debatten