Lærere på frie grundskoler underviser 81 timer mere om året

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at lærerne på de frie skoler underviser flere timer end kollegerne i folkeskolen, der oplevede en markant stigning efter folkeskolereformen.

D 19. september 2017

af Jesper Fjeldsted, Journalist

81 timer. Så meget steg det gennemsnitlige antal undervisningstimer for lærerne på de frie grundskoler fra forrige til seneste skoleår. Lærerne på de frie grundskoler underviste 773 klokketimer i gennemsnit i skoleåret 2014/15 mod 854 timer i 2015/16.

Dermed er antallet af undervisningstimer pr. lærer højere på frie grundskoler end i folkeskolen, hvor det gennemsnitlige antal undervisningstimer var 773 i skoleåret 2015/16. Det er en tendens, der også gjorde sig gældende før folkeskolereformen og lovindgrebet omkring folkeskolelærernes arbejdstid. 

Frie skoler tilpasser sig reformen
I skoleåret efter lovindgrebet steg folkeskolelærernes undervisningstid markant, så de i skoleåret 2014/15 havde flere undervisningstimer end kollegerne på de frie grundskoler. Ifølge næstformand i Frie Skolers Lærerforening, Monica Lendal Jørgensen, er det formentlig folkeskolelærernes stigning, der med et års forsinkelse er slået igennem på de frie grundskoler.

”Når skolelederne på de frie grundskoler kan se, at lærerne på de lokale folkeskoler underviser markant mere, så får det en effekt på, hvordan man planlægger lærernes arbejdstid på de frie grundskoler”, siger hun og advarer mod de konsekvenser, stigningen får for lærere og elever.

”Det er klart, at en så stor stigning i antallet af undervisningstimer går ud over lærerens mulighed for at forberede og efterbehandle undervisningen. Det er en helt gal udvikling, hvad angår både undervisningens kvalitet og lærernes arbejdsmiljø, og det viser tydeligt, at det er nødvendigt at holde øje med arbejdstiden på de frie skoler”, siger Monica Lendal Jørgensen.

Undervisningsandel i timer
Folkeskoler
Frie grundskoler
2014/2015
785
773
2015/2016
773
854

Fakta

  • Antallet af undervisningstimer er hentet fra Undervisningsministeriets uddannelsesdatabase.
  • Indikatoren 'andel årsværk, der bruges med eleverne' dækker både fagopdelt og understøttende undervisning.
  • Andelen er herefter holdt op mod bruttoarbejdstiden for at komme frem til det gennemsnitlige undervisningstimetal for en lærer på de frie skoler.

deltag i debatten