Lær af ledernes løneksempel

Lederne skal også huske lærernes løn, og det er ofte et meget større problem!

D 12. oktober 2016

af Uffe Rostrup, FSL-formand
Debat
Rådgivning

”Vil du have mere i løn?” Sådan lyder overskriften på en lille notits i Frie Skolers Lederes nyhedsbrev, som blev udsendt en af de sidste septemberdage. Notitsen følges af følgende ord: ”Husk at medregne ledelsens lønstigning i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år”.

Jeg kan ikke være mere enig. Det er vigtigt, at lederne sørger for at skaffe sig en ordentlig løn, for de har et stort ansvar, de er dygtige og fortjener den.

Men det er ikke nok. Lederne skal også huske lærernes løn, og det er ofte et meget større problem. For gruppen af lærere er stor, og det er nemt at give lederen en lønstigning, mens den største gruppe på skolen – lærerne – ikke så let får mere i løn, fordi det bliver en meget stor udskrivning for skole.

Men lederforeningen har fokus på at sikre plads til lederens lønstigninger i budgettet. Hvis det er nødvendigt at minde lederne om det, så kan jeg være nervøs for, at lederne heller ikke husker lærernes lønstigninger. Medmindre, naturligvis, at I gør dem opmærksomme på, at de skal huske den.

Det kræver, som jeg skrev i den seneste uforbeholdne, at I i lærergruppen udarbejder et indspark til budgetforhandlingerne. Gør det. Det lønner sig. Det opbygger en forventning om, at vi som lærere ønsker fair lærerløn.