Lad os kigge nærmere på din arbejdstidsopgørelse

Ny kampagne hjælper dig med at få styr på og overblik over din arbejdstid

D 20. august 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

I starten af det nye skoleår indledte Frie Skolers Lærerforening en arbejdstids- og opgørelseskampagne. Målet med kampagnen er at sikre, at du får en retvisende opgørelse af din arbejdstid i skoleåret 2017/18.

Reglerne siger, at du skal have en arbejdstidsopgørelse ved udgangen af et skoleår. Opgørelsen skal være gennemskuelig, og al din arbejdstid skal fremgå af den, så du blandt andet kan se, om du har overtid, og om du skal have udbetalt ekstra undervisningstillæg. 

En undersøgelse fra forrige skoleår viste, at omkring en tredjedel af lærere og børnehaveklasseledere på de frie skoler aldrig fik deres arbejdstidsopgørelse. Og 40 procent af dem, som fik den, mente ikke selv, at den var retvisende.

Kobles til opgaveoversigten
Med kampagnen hjælper vi dig med at finde ud af, om din arbejdstidsopgørelse er fyldestgørende, eller om du eventuelt kan kræve, at den bliver mere udførlig.

Som noget nyt sætter vi desuden fokus på sammenhængen mellem arbejdstidsopgørelsen og opgaveoversigten. Vi sammenligner opgørelsen af din arbejdstid med din opgaveoversigt, og måske kaster vi et blik på opgaveoversigten for det nye skoleår.

Kampagnen kører både lokalt og centralt. På skoler med en tillidsrepræsentant har vi opfordret tillidsrepræsentanten til at afholde et møde, hvor medlemmerne kan drøfte arbejdstidsopgørelserne. Hvis medlemmer oplever problemer med opgørelserne, opfordres tillidsrepræsentanten til at sende opgørelserne til foreningens sekretariat.

Er du medlem og ansat på en skole uden tillidsrepræsentant kan du selv sende din opgørelse til gennemsyn på foreningens sekretariat. Hvis du ikke har fået en opgørelse af din arbejdstid, opfordres du også til at kontakte sekretariatet.

Tjek din mail

Alle beskæftigede medlemmer af Frie Skolers Lærerforening har modtaget en mail med oplysninger om kampagnen.

Tillidsrepræsentanter er desuden blevet opfordret til at afholde et klubmøde om opgørelse af arbejdstiden, og foreningen har forberedt materialer til møderne, der passer til de forskellige måder, skolerne indretter arbejdstiden på. 

deltag i debatten