Kredsgeneralforsamlinger kan genindkaldes med kort varsel

Generalforsamlingerne i syv af otte kredse i foreningen blev aflyst på grund af corona. Hovedbestyrelsen har besluttet at forkorte varslerne for genindkaldelse.

D 1. juni 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Coronapandemien og regeringens forsamlingsforbud satte en stopper for forårets kredsgeneralforsamlinger. Kun Kreds 7 nåede at holde sin, inden landet lukkede ned.
Og med sommerferien om hjørnet er det svært at forudsige, hvornår de sidste syv generalforsamlinger kan afvikles. Derfor besluttede hovedbestyrelsen på sit seneste møde, at kredsgeneralforsamlingerne kan indkaldes med et forkortet varsel, når det igen bliver muligt at afvikle møder.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlinger varsles seks uger i forvejen, men hovedbestyrelsens beslutning giver forretningsudvalget lov til at forkorte varslet helt ned til to uger – det samme varsel, i øvrigt, som der normalt er for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, fortæller foreningens sekretariatschef, Henrik Wisbech. Også frister for opstilling til personvalg kan forkortes ned til en uge, mens dagsorden skal være udsendt minimum to uge før mødet.

Henrik Wisbech fortæller, at hovedbestyrelsen traf sin beslutning på baggrund af et notat fra en ekspert i foreningsjura, som har gransket situationen og foreningernes vedtægter.

deltag i debatten