Kontingentet bliver 30 kroner lavere

Kontingentet for et almindeligt fuldtidsmedlemskab af FSL vil fra 1. januar 2017 være på 590 kroner

D 16. november 2016

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Fra 1. januar 2017 falder kontingentet for et almindeligt fuldtidsmedlem fra 620 til 590 kroner. Et fald på 30 kroner mindre end i den hensigtserklæring omkring kontingentudvikling efter lockouten, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2013.

Hovedbestyrelsens forslag til kontingentet for 2017 blev fremlagt sammen med budgettet for samme år, og FSL-formand Uffe Rostrup motiverede forslaget med henvisning til, at foreningen i øjeblikket ikke har tilstrækkelige konfliktmidler.

»Det er vigtigt, at vi kan sende et signal til vores omgivelser om, at foreningens medlemmer bidrager markant til vores strejkeberedskab. Vi har brug for at genopbygge en fond, og det afspejler sig i hovedbestyrelsen forslag om kontingent, nemlig at kontingentet for 2017 nedsættes med 30 kroner frem for 60 kroner«, sagde Uffe Rostrup fra talerstolen, før forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Fonden, Uffe Rostrup refererer til, er Frie Skolers Lærerforenings Dispositionsfond, som vil modtage samtlige midler, der kommer fra den lavere kontingentnedsættelse. Med det vedtagne kontingent vil Dispositionsfonden kunne klare en strejke fra 2019, knap to år tidligere end ved en kontingentnedsættelse på 60 kroner.

Dispositionsfonden

Dispositionsfondens formål er at yde støtte til faglige/fagpolitiske aktiviteter, der er iværksat eller tænkes iværksat af medlemmer af FSL i overensstemmelse med FSL’s hovedbestyrelse eller den lokale kredsbestyrelse i samarbejde med hovedbestyrelsen. Herudover kan der ydes støtte til andre lønmodtagerorganisationers faglige/fagpolitiske aktiviteter.

Kilde: Vedtægter for FSL’s Dispositionsfond, § 2