Konfliktteamet på tour i kredsene

Hovedbestyrelsen og sekretariatet er cirka halvvejs gennem rækken af møder, hvor de informerer medlemmer om konfliktscenarierne

D 19. marts 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
OK18

Det er tirsdag den 13. marts, og vi er på hotel Comwell Hvide Hus i Aalborg. I salen sidder godt 70 medlemmer af Frie Skolers Lærerforenings nordligste kreds og venter. De er kommet for at høre foreningens politikere og konsulenter fortælle om den truende konflikt og for at få svar på nogle af de mange spørgsmål, konflikten rejser. 

Da klokken nærmer sig 19, træder kredsformand Lars Holm op foran forsamlingen og byder velkommen. Han havde, siger han, hellere set medlemmerne under mere festlige omstændigheder, men når det nu ikke kan være anderledes, er det godt, at så mange dukker op, mener han.

Lars Holm var også med under lockouten i 2013. Men, siger han, der er forskel på de to situationer:

"Dengang var vi – lærerne – alene. Det var kun os, der var i konflikt, og i store dele af samfundet mente man, at de forkælede lærere bare fik, hvad de fortjente. Sådan er det ikke nu. Denne gang er vi mange, og vi står sammen", siger Lars Holm, som opfordrer tillidsrepræsentanterne og medlemmerne til aktivt at bakke op om foreningen, dens krav og aktiviteter.

"Det er vigtigt, at vi vinder og fastholder befolkningens opbakning", siger kredsformanden, som peger på en ny meningsmåling, der viser stor sympati for de offentligt ansattes overenskomstkrav og meget lille forståelse for arbejdsgivernes lockout.

Der er både håb og tro
Lars Holm giver mikrofonen til foreningens næstformand, Monica Lendal Jørgensen, som gennemgår den politiske og forhandlingstekniske baggrund for den konflikt, som rykkede flere skridt tættere på.

Monica Lendal Jørgensen kigger tilbage på den opgave, hovedbestyrelsen fik, inden forhandlingerne gik rigtig i gang:

»Vi fik et meget klart mandat fra jer, medlemmerne. Det lød: ’Få styr på den decentrale løn, og undgå en konflikt’. Det var i store træk det, I sagde til os, og vi må erkende, at det ikke går så godt med det«, indrømmer Monica Lendal Jørgensen.

Forhandlingerne har været så fastlåste, at der ikke er blevet lejlighed til at forhandle foreningernes mere specielle krav, og med arbejdsgivernes omfattende lockoutvarlser kan det blive svært at undgå en konflikt:

"Vi håber, at det lykkes os at indgå en aftale, men det er klart, at der i øjeblikket er en overhængende risiko for konflikt – det kan vi ikke tale os udenom", siger Monica Lendal Jørgensen. Men, fortsætter hun, nogle gange kan det også være nødvendigt at trække konfliktvåbnet:

"Hvis forhandlingsresultaterne er så dårlige, at der ikke er noget som helst i det, som vi kan bede jer stemme ja til, så kan en konflikt være  den eneste udvej", siger Monica Lendal Jørgensen.

Efter næstformandens indlæg gennemgår to af foreningens konsulenter, Bolette Bom og Kristina Dalgaard-Juul, en række af de spørgsmål, som hyppigst dukker op i øjeblikket. Og bagefter besvarer konsulenterne og de to hovedbestyrelsesmedlemmer, Monica Lendal Jørgensen og Lars Holm, spørgsmål fra salen.

Hvad med de uorganiserede?
De fleste spørgsmål fra medlemmerne handler om konfliktstøtte og -lån, men der er også mange spørgsmål og kommentarer om konfliktramt arbejde og forholdet til de kolleger, som ikke er i konflikt.

En af deltagerne, Sanne Kjær fra Skipper Clement Skole, er forargret over, at de uorganiserede kolleger og de, som står i for eksempel gule foreninger, får i både pose og i sæk under en arbejdskamp:

"De står uden for og får løn, mens vi kæmper. Og hvis det så lykkes os gennem konflikten at opnå bedre forhold – højere løn eller en bedre arbejdstidsaftale – så kommer det også dem til gode", siger Sanne Kjær indigneret og fortsætter:

"Hvordan kan det være i orden? Og hvordan kan de selv leve med den dobbeltmoral? Jeg forstår det ikke. De bidrager ikke, men de nyder godt af resultaterne. Jeg kan sgu ikke helt lade være med at blive lidt småsur", siger Sanne Kjær, som modtager anerkendende nik og bifald for sit indlæg.

Godt udbytte
Claus Bruun Hosbond, der er lærer og tillidsrepræsentant på Aabybro Friskole, er godt tilfreds med mødet og udbyttet.

"Jeg er bestemt blevet klogere", siger han, da mødet er slut.

Især gennemgangen af konfliktøkonomien og de forskellige betingelser for konfliktstøtte og -lån satte tingene på plads for den nordjyske tillidsrepræsentant, men også diskussionen om de uorganiserede og om strejkeramt arbejde var interessant, siger han:

"Jeg havde ikke tænkt så meget på det spørgsmål på forhånd, men det er da rigtig, at det er utrolig dobbeltmoralsk", siger han.

Sanne Kjær talte dunder mod dem, som nyder godt af fagforeningens arbejde, men ikke yder noget. Sanne Kjær er ansat på Skipper Clement Skole – opkaldt efter en legendarisk nordjysk kaper og rebel, som i spidsen for en bondehær besejrede adelsmændene under grevens fejde, og først blev nedkæmpet, da Christian III satte Johan Rantzau og hans professionelle hær ind.

Sarah Salvesani (tv) er fra Australien og underviser på Skipper Clement Skoles internationale afdeling. Hun sad imellem to kolleger – en fra Grækenland og en fra Storbritannien – og forsøgte at simultantolke og -forklare, hvad konsulenterne, gæsterne og politikerne fortalte.

Det er vigtigt, at vi vinder og fastholder befolkningens opbakning

Lars Holm

deltag i debatten