Konflikten påvirker også studerende fra Ollerup

Den varslede konflikt kan også komme til at påvirke de studerende på Den frie Lærerskole i Ollerup

D 11. april 2018

OK18

Bliver jeg ramt økonomisk af en konflikt? Hvad gør jeg, hvis skolen, hvor jeg er vikar, beder mig om at overtage undervisningen fra en kollega i konflikt? Hvis min praktikplads bliver lockoutet, rammer det så også mig? Mange spørgsmål melder sig i takt med, at den varslede konflikt rykker tættere på.

Som studerende på Den frie Lærerskole i Ollerup er du ikke omfattet af konflikten, medmindre du er i praktik eller over en tre måneders periode er beskæftiget mindst 40 %. Men du skal sørge for ikke at overtage konfliktramt arbejde.

Hvis du er i praktik
Som studerende i praktik vil du ligesom dine kolleger på skolen være omfattet af en eventuel konflikt. Derfor får du heller ikke løn under konflikten. Det er afgørende, at du ikke kommer på dit arbejde under konflikten. Det kan blive betragtet som en overtrædelse de aftalte konfliktregler. Hvis den skole du er i praktik på, hverken er udtaget til strejke eller lockout, så skal du møde på arbejde, som du plejer.
Det samme gælder, hvis du er i en tre måneders periode har mindst 40 % beskæftigelse på en skole.

Sådan ser din økonomi ud i en konflikt
Hvis du er udtaget til strejke, så får du konfliktstøtte fra Frie Skolers Lærerforening. Det betyder, at du vil modtage konfliktstøtte, de dage du er i strejke, og indtil lockoutens første dag. Støtten er på 1.343 kr. pr. arbejdsdag. Fra den dag lockouten starter, overgår du fra reglerne om konfliktstøtte til reglerne om lockout.

Hvis du er omfattet af lockouten, så tilbyder foreningen, at du kan optage et konfliktlån. Du kan låne 846 kr. per hverdag lockouten står på. Alle lockoutede bliver tilbudt et lån, som kompenserer for den manglende løn. Udgangspunktet for lånet er en måneds lån, men hvis konflikten bliver kort, kan pengene tilbagebetales med det samme.

Hvis du ikke er omfattet af konflikten, så skal du indbetale et konfliktkontingent pr. påbegyndt måned konflikten står på. For dig som studerende i praktik er det på 1000 kroner ligesom for alle andre fuldtidsmedlemmer.

Hvis du og dine kolleger er undtaget fra konflikten og altså har arbejdet normalt og fået løn, så skal du ud over dit almindelige kontingent efter konflikten er afsluttet betale et dispositionsfondsbidrag. For studerende i praktik er det på 155 kroner om måneden. Efter din praktik er afsluttet betaler du ikke længere dispositionsfondsbidrag.
Hovedbestyrelsen kan ændre de økonomiske betingelser afhængig af konfliktens omfang.

Må jeg søge praktikplads under konflikten?
I tilfælde af en konflikt, vil skolerne blive blokade – og boykotramte. Det betyder, at medlemmer af Frie Skolers Lærerforening ikke må søge stillinger eller gå til jobsamtaler på skolerne. Som studerende er du også omfattet, og du må altså ikke søge praktikpladser og gå til samtaler, mens konflikten står på.

Har du faste timer eller et vikarjob på en fri skole som studerende?
Hvis du har et vikarjob eller faste timer på en fri skole, så er du ikke omfattet af konflikten, selvom lærerne på skolen er det, da du er studerende medlem af Frie Skolers Lærerforening. Det betyder, at du gerne må udføre det arbejde du sædvanligvis ville have gjort. Men du må IKKE påtage dig arbejde, som dine konfliktende kolleger skulle have udført. Hvis din ansættelse er på mere end 40 % over en tre måneders periode, er du omfattet af konflikten på lige fod med de øvrige lærere.

Hvad har konfliktramt arbejde med mig at gøre? 
En konflikt, som den der er varslet, er en lovlig konflikt, og den skal have lov til at virke. Derfor må du ikke udføre konfliktramt arbejde, da det afbøder virkningen af konflikten. Det betyder, at du som timelærer eller vikar må udføre dit arbejde som sædvanligt, men du må ikke overtage arbejde fra en lærer, der er omfattet af konflikten.

Hvis du normalt er tilkaldevikar på en fri skole, så må du for eksempel gerne overtage timer fra en sygemeldt lærer, som ikke er omfattet af konflikten, men du må ikke overtage timer fra lærere, som er omfattet af konflikten og derfor ikke kommer på arbejde.

Hvis du har svært ved at skelne mellem, hvad der er konfliktramt arbejde, og hvad der ikke er, så er her tre retningslinjer:

  • Gør ikke noget ud over det sædvanlige
  • Gør ikke noget, som afbøder virkningen af konflikten
  • Kontakt os, hvis du er i tvivl

Hvis skolen beder dig om at overtage konfliktramt arbejde, eller du er i tvivl, så kan du kontakte sekretariatet på fsl@fsl.dk eller 8746 9110.

deltag i debatten