Klare retningslinjer eller luk skolerne i Nordjylland

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 6. november 2020

Uffes uforbeholdne
Debat

Efter at coronakrisen nu er kommet op i et nyt gear med den store lockdown af Nordjylland, så efterlader det mange lærere med store spørgsmål og bekymringer.

Et af de væsentligste findes nok i de omkringliggende kommuner til de syv nedlukkede kommuner, hvor man helt forståeligt er nervøse ved tanken om, at den nye streng af Covid 19 eventuelt kan sprede sig til disse områder – med en eventuel nedlukning til følge.

Jeg forstår godt bekymringen, og derfor skal man på skoleområdet gøre, hvad man kan for at inddæmme den potentielle smitte. Men det virker som om, at skolerne i de syv kommuner og de omkringliggende kommuner, hvor de modtager pendlere fra de syv kommuner, håndterer den nye situation meget forskelligt. Og selvom vi endnu ikke har det fulde overblik over de regler, der kommer til at gælde fra på mandag, så er der da også igen al for mange anbefalinger og uklare udmeldinger i ministeriets pakke af tiltag.

Lige nu skal tusindvis af lærere betrygges i at gå på arbejde med kolleger fra de smittede kommuner eller omvendt skal på arbejde i de smittede kommuner. Det er ikke nemt, og hvis det skal lykkes, så er der reelt set kun to muligheder. Enten kommer der krystalklare regler, som gælder for alle, sådan at for eksempel Aalborg Kommune ikke kan melde ud, at de da tager imod elever fra de nedlukkede kommuner, mens andre melder helt anderledes ud. Det er utrygt. Det er uigennemsigtigt. Det skal ganske enkelt gøres meget klarere.

Men også tiltagene på skolerne skal der styr på. Hvis store dele af eleverne skal være hjemme, så skal der både fjernundervises og undervises på skolerne. Derfor bør det være et krav, at skolerne laver en løsning, så lærerne enten er i det ene eller andet regime, og ikke skal går frem og tilbage mellem elever og fjernundervisning. Ligeså skal der føres mere opsyn med eleverne, mens de er på skolen – det skal der laves faste planer for, ligesom risikovurderinger skal genbesøges, og der skal tages behørig stilling til at begrænse lærernes fysiske kontakter i løbet af dagen. Vi kan ikke nøjes med anbefalinger på det her. Det kan godt du med lokale løsninger på nogle af disse problemstillinger, men i det store og hele er det afgørende, at der er et centralt ministerielt pålæg, der får tingene til at ske lokalt.

Danmarks Lærerforening har meldt ud, at de gerne så, at alle skoler i Nordjylland blev lukket, og man overgår til nødundervisning. Hvis ikke der kan laves meget klarere regler for skoledriften de kommende fire uger i Nordjylland, så er jeg enig i den analyse.

Fjernundervisning er ikke godt, men det er klart at foretrække frem for kommuner og skoler, som kan tolke på anbefalinger, sådan som de har lyst. Lærerne i Nordjylland har brug for tryghed på deres arbejdspladser, og det kræver ganske enkelt klare regler eller en reel nedlukning af skolerne. Det vil vi kæmpe for i de kommende dage, når de nye retningslinjer begynder at komme på plads i ministeriet.

deltag i debatten