Klar besked fra interesserede medlemmer

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 4. juni 2018

OK18
Debat
Uffes uforbeholdne
OK18 resultat

Først og fremmest: Mange tak for den store opmærksomhed, som du og dine kolleger har vist for overenskomstforhandlingerne i år.

Vi har holdt rigtig mange medlemsmøder i det ekstremt langstrakte forløb, for at alle skulle have en mulighed for at følge med i, hvordan forhandlingerne udviklede sig. Alene den tredje og sidste runde, hvor vi holdt orienteringsmøder i kredsene, tiltrak i omegnen af 800 medlemmer eller ca. 8,5 % af de stemmeberettigede. Det synes jeg godt, at vi alle sammen kan betragte som ret godt.

Samtidig har 62,4 procent af jer stemt. Det er dobbelt så mange som i 2015. Det skyldes nok, at der har været meget stort fokus på forhandlingerne i år, men måske siger det også noget om, at du og dine kolleger har kunnet se, at når vi står sammen i fagbevægelsen, så kan vi få gode resultater. Og ja, jeg ved godt, at vi ikke kom i mål med lærernes arbejdstid. Men selv på det område fik vi trods alt en aftale, som peger fremad, og som forhåbentlig kan give os et grundlag at forhandle på i 2021.

Vi har fået et klart resultat. 83 % af medlemmerne har stemt for en ny aftale. Jeg er meget glad for det klare resultat. Og det betød da også, at Lærernes Centralorganisation anbefalede et samlet ja til det statslige CFU-forlig. Den høje stemmeprocent har samtidig givet vores resultat stor legitimitet – og det er helt afgørende for mig som forhandler.

Jeg ved udmærket godt, at det hårde arbejde starter nu. På arbejdstiden kommer vi ikke til at have voldsom stor indvirkning på den undersøgelseskommission, som skal virke på det kommunale område. Men fra den 1. september vil vi tage fat på forhandlinger om lønsystemet på det frie skoleområde. Diskussionerne vil være delt i to: Den første skal handle om en forenkling og omlægning af det eksisterende lønsystem, mens den anden forhåbentlig kan give os nogle værktøjer til at få den decentrale løn til at fungere bedre ude på skolerne. Begge dele har været højt prioriterede krav, og jeg havde som tidligere nævnt gerne set, at vi havde lavet løsninger på begge områder i forbindelse med årets forhandlinger. Men tidspresset på organisationsforhandlingerne tillod det ikke – så nu tager vi det i perioden.

Til sidst vil jeg endnu engang gerne takke alle jer, som gennem deltagelse i møder i forbindelse med OK18-forhandlingerne og ved at afgive jeres stemme har bidraget til, at vi har haft en rigtig god debat om overenskomstresultatet. Til jer, som stemte nej, vil jeg gerne nævne, at jeg udmærket forstår jeres bevæggrunde, og at de vil blive husket, når vi i de kommende tre år skal forsøge at finde nye løsninger på, hvordan lærernes arbejdstid fremover skal tilrettelægges.

Til jer, som synes, at vi har været lige emsige nok med at få folk til stemmeurnerne, vil jeg gerne slå fast, at det desværre har været helt nødvendigt. Vi kan ikke se, hvem der har stemt, så derfor bliver vi nødt til at sende reminders ud til alle. Og det er med vilje, at vi ikke kan målrette den del af vores kommunikation. Afstemningen skal være hemmelig.

Jeg er glad for at være formand for en forening, hvor så mange deltager i medlemsdemokratiet og bidrager til debatten om vores overenskomst og arbejdsvilkår – så også mange tak for det.

deltag i debatten