Kampen for skolefriheden fylder godt i medierne

Retten til at drive frie skoler er under pres i medierne og fra flere partier

D 22. september 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Foreningens formand, Uffe Rostrup, har den sidste uges tid haft travlt med at forsvare retten til at drive frie skoler, som bygger på andre værdier end flertallets og folkeskolens.  

Den første anledning kom med S-formand Mette Frederiksens forslag om at fjerne tilskuddet fra alle frie skoler med et flertal af ikke-etnisk danske elever. Mette Frederiksen fremhævede, at målet med det socialdemokratiske forslag er at lukke alle muslimske skoler, og den idé tog Uffe Rostrup kraftigt afstand fra.

I flere medier argumenterede han for, at Socialdemokratiet indskrænker demokratiet, når partiet vil lukke alle muslimske skoler over en kam:

»Naturligvis skal vi ikke lukke alle muslimske skoler. Vi skal lukke skoler, som ikke overholder reglerne. Det er fuldkommen ligegyldigt, om skolerne er muslimske, kristne eller grundtvig-koldske. Hvis de overholder reglerne, skal de have lov til at være her. Hvis de bryder reglerne, skal det have konsekvenser«, sagde Uffe Rostrup blandt andet til altinget.dk.

Senere blev Uffe Rostrup spurgt til sagen om Nord-Vest Privatskole, hvor undervisningsministeriets tilsyn truer med at fjerne skolens statstilskud efter en række sager, som har fyldt rigtig meget i medierne.

Uffe Rostrup medgiver, at sager som den på Nord-Vest Privatskole, Alqud og Al Salam Skolen skader de frie skolers omdømme.

Alligevel er de politikere, som vil lukke alle muslimske skoler, på helt gal kurs, mener Uffe Rostrup:

»De angriber ikke bare skolerne, men selve demokratiet. Der er 29 muslimske friskoler i Danmark. Hvis blot én af dem overholder lovgivningen, skal den have lov at køre videre. Hvis 28 skoler snyder på vægten, skal det ikke ramme den ene«, siger han.

Uffe Rostrup understreger samtidig, at det er tilsynet, som må afgøre, om der foregår ting på skolerne, som strider mod reglerne.

I en række interviews pointerer Uffe Rostrup, at de frie skoler er mindretallenes skoler. I den forstand er de muslimske skoler måske dem, som lever bedst op til friskolelovens intention: at tilbyde et skoletilbud, som bygger på andre religiøse, kulturelle og pædagogiske værdier end folkeskolens.

Men i øjeblikket oplever vi den paradoksale situation, at de skoler, som faktisk gør noget, som er anderledes og alternativt, bliver straffet:

»Jo mere ideologiske skolerne bliver, jo mere kriminaliserede bliver de«, siger Uffe Rostrup til skoleliv.dk.

Uffe Rostrup gør samtidig opmærksom på, at et demokrati kendes på, hvordan det behandler sine mindretal. Derfor er det et fare- og krisetegn, når politikerne begrænser retten til at lave frie skoler. 

”Jeg oplever en tendens til, at der skal være frihed for dem, som er ligesom alle os andre. Dem, som er forkerte, skal ikke have frihed. Man strammer skruen for det muslimske mindretal, og det er ærgerligt.” (Uffe Rostrup i Altinget).

deltag i debatten