Kampagne: Få gennemgået din arbejdstidsopgørelse

Seneste løntjek blandt FSL-medlemmer viste fejl i hver tredje lønseddel, og i uge 34 gennemgår vi medlemmers arbejdstidsopgørelser

D 20. april 2016

af Jesper Fjeldsted, Journalist
Fair lærerløn

En spørgeskemaundersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på frie skoler har vist, at opgørelsen af lærernes arbejdstid halter gevaldigt på mange skoler. Som lærer har du krav på en individuel arbejdstidsopgørelse ved et skoleårs afslutning og i uge 34 . Om det er sket korrekt, kan du få gennemgået i uge 34 (22. – 26. august) når FSL’s konsulenter sidder klar til at gennemgå medlemmernes arbejdstidsopgørelse for skoleåret 2015/16. En gennemgang af din arbejdstidsopgørelse kan bl.a. omfatte:

Arbejdstidsopgørelsen skal vise dine præsterede timer – altså de timer, som ledelsen har noteret for dig i løbet af skoleåret.

  • årligt timetal
  • ferie
  • særlige feriedage
  • søgnehelligdage
  • mængden af forberedelse i forhold til antal undervisningstimer
  • gennemskuelighed af den præsterede tid
  • indgåede lokalaftaler
  • 26 fridage for efterskolelærere
  • lederudmeldte timerammer
  • om skolens opgørelse matcher din ansættelsesgrad eller eventuel aldersreduktion

deltag i debatten