Juletid er også ok-tid

Et blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 12. december 2017

Debat

”Det ’ dagen før dagen før dagen du ved…”, lyder en linje i Decembersang fra DR julekalenderen ”Jul på Slottet”. Men det er samtidig en sang, som sætter dagsordenen for mange af os i den del af fagbevægelsen, som forhandler på det offentlige område. For nu er det lige før, at vi for alvor skal i gang med OK18.

Der er to helt store emner, som vi naturligvis har fokus på. Det er arbejdstid og løn – og her ikke mindst den decentrale løn.

Omkring arbejdstiden er det ikke nogen hemmelighed, at vi sammen med de andre underviserorganisationer i første omgang går efter igen at få aftalte forhold omkring indretningen af lærernes arbejdstid. Vi har en helt usædvanlig stor opbakning fra stort set en samlet fagbevægelse, som alle mener, at det er helt urimeligt, at vi nu i fem år ikke har haft aftalte forhold om arbejdstiden. Vi skal ganske enkelt have en arbejdstidsaftale, som både arbejdsgivere og arbejdstagere kan tage fælles ansvar for.

Hvad indholdet af aftalen skal være, er vi til gengæld temmelig åbne over for. Det eneste vi siger forud for forhandlingerne, er, at det vi aftaler, skal være lige så meget værd som de aftaler, som findes for andre statsansatte. Det behøver ikke nødvendigvis være de samme aftaler – men de skal have den samme værdi.

Omkring lønnen er det helt afgørende for os i Frie Skolers Lærerforening, at vi finder langt bedre løsninger på udmøntningen af den lokale løn. Sådan som systemet er i dag, er det muligt for skolernes ledelser at bruge lærernes løn som buffer i skolens økonomi. Og det betyder, at man mange steder ikke prioriterer den lokale løn – ganske enkelt, fordi man kan lade være med at udvikle lønnen. Det skal vi prøve at finde bedre løsninger på. Danmarks Private Skoler, Foreningen af Kristne Friskoler samt Efterskoleforeningen har alle offentligt sagt, at de synes, at det bør være sådan, at lærerne på de frie skoler får en løn, som er sammenlignelig med folkeskolelærernes. For at være med skal en gennemsnitlig lærer på en fri skole have i omegnen af 45.000 kr. i decentrale tillæg for, at dette er opfyldt.

Det er mange penge, og det er faktisk så mange penge, at det er vanskeligt for såvel ledere som tillidsrepræsentanter ad frivillighedens vej at forhandle sig på plads om lønsummen. Samtidig er der ingen tvivl om, at forhandlingerne om løn alt for mange steder fører til konflikter mellem ledelse og lærerne – konflikter, som er kontraproduktive i forhold til kerneopgaven: at lave fantastisk skole for børnene og de voksne på de frie skoler. Så opgaven er i virkeligheden den samme, som vi har haft siden 1999, hvor ny løn blev indført som begreb: Vi skal finde bedre veje på det frie skoleområde, så vi kan få nogenlunde sammenlignelige lønforhold med folkeskolen.

Der vil blive forhandlet masser af andre krav ved OK18. Af dem er de vigtigste, at vi skal have en positiv reallønsudvikling. Vi skal kigge på fremtidige seniorordninger, og vi skal ikke mindst kigge på, om det kan lykkes at forenkle lønsystemet, så det for eksempel bliver lettere at forstå sin lønseddel.

Vi forventer, at Moderniseringsstyrelsen stiller op med en række krav, og det er derfor overhovedet ikke noget tag selv-bord, når forhandlingerne lige straks begynder. Vi kan se, at flere af skoleforeningerne lufter tanker om, at man er meget begejstret for den fleksibilitet, som Lov 409 giver – og at den ikke må sættes over styr. Det er med garanti holdninger, som Moderniseringsstyrelsen deler.

Så det bliver en spændende tid, vi går ind i. En tid, som rummer nedtælling til andet og mere end blot jul og julefri. En tid med mange vigtige dagsordner for lærerarbejdet i de kommende år.

Jeg glæder mig, men jeg ved også, at det bliver svært at nå frem til alle de løsninger, som vi mener, at der skal til, for at vi kan komme ud med et resultat, som vi kan bede jer stemme ja til – men vi vil gøre vores yderste for at nå så langt ned ad den beskrevne vej, som overhovedet muligt.

Uffe Rostrup

FSL-formand

deltag i debatten