Juhuuu – det blev en aftale!

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 12. august 2020

Uffes uforbeholdne
Debat

Kunne det have været bedre? Ja. Er alle problemer løst? Nej. Har vi set den sidste stresssygemeldte lærer? Nej. Får vi bedre folkeskoler? Ja.

Man kan stille mange spørgsmål af denne art i forbindelse med, at Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening efter syv år landede en arbejdstidsaftale for lærerne på det kommunale område. Svarene på ovenstående spørgsmål afspejler min uforbeholdne mening om aftalen, som nu sendes til afstemning på det kommunale område.

Aftalen er efter min bedste vurdering det muliges kunst. Det er lykkedes at tænke arbejdstiden helt anderledes, og man har formået at bevare ledelsernes ledelsesret, men til gengæld er ledelsesforpligtigelsen blevet tydeligt beskrevet – noget, som har vist sig at være en markant mangel i Lov 409. Aftalen vil forhåbentlig gøre det væsentligt enklere at være lærer. For tillidsrepræsentanten kan med den nye aftale igen indtage en helt central plads i samarbejdet på skolerne, hvilket er helt afgørende for forståelsen af de lokale aftaler, som der mange steder i aftalen lægges op til.

Aftalen bygger på Lærerarbejdstidskommissionens anbefalinger fra december 2019. Og for os, der har fulgt forhandlingerne tæt, er det ingen tvivl om, at det var godt set af såvel Danmarks Lærerforening som Kommunernes Landsforening at nedsætte kommissionen efter, at forhandlingerne om lærerarbejdstid igen kuldsejlede ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Mange kaldte kommissionen en syltekrukke, men i går viste de to organisationer, at kommissionsarbejdet var det nødvendige skub, der skulle til, for at der kunne landes en aftale.

Hvis lærerne og kommunerne stemmer ja til aftalen, så vil det være første gang siden lærerlockouten i 2013, at der er aftalte forhold om lærernes arbejdstid i kommunerne. Det i sig selv er banebrydende.

Men man skal jo ikke bare juble, fordi man har lavet en aftale. Aftalens indhold er selvfølgelig det altafgørende. Og hvis man er typen, der ønsker loft over undervisningstimetal, tid på alle arbejdsopgaver og andet af det, som vi kendte fra aftalen fra før 2013, så bliver man skuffet. For denne her aftale bygger på noget, som vi faktisk kender rigtigt godt på det frie skoleområde, nemlig tillid til hinanden parterne imellem. Aftalen fokuserer på samarbejde på alle niveauer omkring skolen, og som nævnt, så er forpligtigelsen for skoleledelsen til at inddrage lærerne og ikke mindst tillidsrepræsentanten blevet massivt større.

Der skal ifølge aftalen sættes tid på alle undervisningsopgaver ligesom tidsforbruget til forberedelse skal estimeres i opgaveoversigten ligesom alle øvrige opgaver over 60 timer skal tidsfastsættes. Lærerne skal fortsat have opgjort deres arbejdstid en gang om året, men skal have en oversigt over deres præsterede arbejdstimer hver tredje måned. Der opfordres flere steder i aftalen til, at der udarbejdes lokale aftaler. Der skal kunne kaldes på hjælp fra de centrale parter, hvis man ikke kan få det lokale samarbejde til at fungere. Skoleledelsen og tillidsrepræsentanten drøfter, hvordan der sikres transparens i opgavevaretagelsen. Lærerne skal have deres opgaveoversigter fem uger, før normperioden starter. Lærerne skal have mindst fire arbejdstimer ved fremmøde. Og så forlænger aftalen den seniorordning, som ellers udløber i 2023, hvor man kan vælge at gå 175 timer ned i tid med lønreduktion, men med fuld pensionsindbetaling.

Der er således mange gode elementer, men de allerbedste er i virkeligheden to andre ting: 1) Folkeskolen har en mulighed for at forlade den håbløse arbejdstidsplanlægning, der er dikteret af Lov 409, 2) Samarbejdet omkring lærernes arbejdstid og tillidsrepræsentantens position på skolen tvinger alle parter til at arbejde for at få tingene til at fungere lokalt.

På det frie skoleområde har vi stor erfaring med netop dette, og derfor glæder jeg mig også til, at vi senest ved overenskomstforhandlingerne til foråret skal forhandle om, hvordan forholdene med udgangspunkt i den kommunale aftale skal være for lærerne på det frie skoleområde. For vi skal forhandle. Det står i den aftale, vi indgik med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i 2018. Jeg kan faktisk næsten ikke vente. Jeg håber virkelig, at de kommunalt ansatte stemmer aftalen hjem.   

deltag i debatten