Ingen – heller ikke lederne – må udføre konfliktramt arbejde

Konfliktramt arbejde skal stå urørt hen, og hverken ikke-organiserede lærere, ledere eller forældre må træde til.

D 21. marts 2018

af Af Mikkel Hvid og Katrine Thornberg
OK18

En af tommelfingerreglerne i en lovlig konflikt som den, der i øjeblikket rykker tættere og tættere på, er, at andre ikke må udføre det konfliktramte arbejde. Konflikten er et lovligt arbejdsretsligt skridt, og derfor må parterne ikke afbøde konfliktens virkninger.

Det gælder både for lederne og andre ansatte, som ikke er ramt af konflikten.
Skolen må dermed ikke sætte andre medarbejdere eller ledere, der ikke er ramt af konflikten, til at lave det arbejde, som skulle være udført af en kollega, der er omfattet af konflikten. Det vil i udgangspunktet være i strid med Hovedaftalen.

Skolen må således hverken give ikke-organiserede lærere ekstra timer, så de kan undervise de konfliktramte elever, de må ikke samlæse den konfliktramte klasse med klasser, som ikke er konfliktramt eller ændre den planlagte undervisning, så det udvisker effekten af konflikten.

På samme måde må skolens ledelse heller ikke udvide åbningstiden for SFO’en, så den går ind i skoletiden.

Hvad gælder for lederne?
Der gælder som udgangspunkt de samme regler for lederne som for lærerne. Lederen skal udføre sit sædvanlige arbejde, lige som de lærere, der ikke er omfattet af konflikten. De skal udføre arbejdet, i det sædvanlige omfang, og de skal gøre det, de sædvanligvis ville have gjort – Hvad den enkelte leders sædvanlige arbejde er, vil altid være afhængig af den konkrete situation.

Lederen kan og skal dog påtage sig opgaver, hvis liv, helbred eller væsentlige værdier på spil – ellers ikke.

Hvis lederne kommer i tvivl om, hvad de må og ikke må, skal de henvende sig til lederforeningen.

Tilsyn med tilbageværende elever
Der kan ikke ændres i de tilbageværende læreres planlægning, sådan at de i stedet for planlagt undervisning, nu skal føre tilsyn med eventuelle tilbageværende elever.

Hvis undervisningen for en klasse ikke kan gennemføres, fordi læreren er omfattet af konflikten, må skolen altså ikke sætte andre til at føre tilsyn med de lærer-løse elever. Det vil afbøde konfliktens virkninger. Det gælder både på efterskoler og grundskoler.

Hvis du oplever, at din skole forsøger at afbøde konfliktens effekt, skal du kontakte sekretariatet på fsl@fsl.dk eller 8746 9110.

deltag i debatten